eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

"Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie".

Janusz Korczak

Branżowa Szkoła I stopnia

Dobry zawód Twoją przyszłością

Wybór zawodu to wyzwanie i szansa na zaplanowanie swojej przyszłości. Jest to ważny moment, który może zdeterminować drogę życiową młodego człowieka. Branżowa Szkoła I stopnia w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym daje możliwość zdobycia zawodu w wielu branżach m.in.: gastronomicznej, budowlanej, usługowej oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do szkoły przyjmujemy uczniów z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

Podstawą przyjęcia jest dostarczanie orzeczenia z poradni psychologiczno pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W Branżowej Szkole I stopnia istnieje możliwość objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym. Nauka w każdym zawodzie trwa 3 lata. Uczeń może korzystać z nauki do 24 roku życia, a daje to możliwość zdobycia nawet dwóch zawodów.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie młodych ludzi do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i skutecznego poruszania się na rynku pracy. Ważnym założeniem naszej szkoły jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych naszych absolwentów, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Szkoła Branżowa I stopnia przygotowuje uczniów do egzaminu zawodowego, którego certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji w swojej branży.

Aby zrealizować założone cele oferujemy uczniom:


 • naukę zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno–terapeutycznym,
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zajęcia specjalistyczne (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, terapia logopedyczna),
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne młodzieży, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i inne,
 • zajęcia praktyczne realizowane w pełni wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w renomowanych zakładach pracy,
 • wykwalifikowanych nauczycieli,
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych,
 • udział w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i wycieczkach,
 • integrację młodzieży ze środowiskiem lokalnym,
 • możliwość zamieszkania w internacie szkolnym,
 • możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej.
 • w szczególnych przypadkach dowóz do szkoły

Pamiętaj – Branżowa Szkoła I Stopnia to wrota do dorosłego życia, dajemy Ci do nich klucz.

Zawody

kucharz
cukiernik
fryzjer
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
krawiec
monter sieci i instalacji sanitarnych
murarz-tynkarz

od roku 2023/2024 otwieramy nowy zawód - ogrodnik

Zawody pomocnicze

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
pracownik pomocniczy krawca
pracownik pomocniczy gastronomii

Zostań specjalistą w swojej dziedzinie i weź swoje dorosłe życie we własne ręce!

Nabór uczniów do Branżowej Szkoły
I stopnia

W roku szkolnym 2023/2024 będzie prowadzony nabór do Branżowej Szkoły
I stopnia na następujące kierunki kształcenia:


1. krawiec 
2. fryzjer
3. cukiernik
4. kucharz
5. monter sieci i instalacji sanitarnych
6. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
7. murarz-tynkarz
8. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
9. pracownik pomocniczy gastronomi
10. ogrodnik

Dodatkowych informacji dotyczących uczniów udziela wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i przysposobienia do pracy pani Agnieszka Majewska pod numerem telefonu
(+48) 883 647 684


Komplet dokumentów kandydata do Branżowej Szkoły I stopnia:

Skierowanie na badanie do lekarza Medycyny Pracy do pobrania w sekretariacie.

Kontakt

 • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
 • (+48) 881 211 042 
 • http://sosw.torun.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

 przejscie na strone przedszkola