eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Janusz Korczak

Nabór do Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Nabór dzieci na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Nabór dzieci na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia jest opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor ds. kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego
pani Emilia Kwiatkowska
pod numerem telefonu (+48) 502 695 379

Dokumenty kandydata na zajęcia w ramach WWRD:

 1. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 2. Podanie do szkoły podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata (DOC, 0.5MB.

 3. Karta zgłoszenia dziecka. (DOC, 0.5MB).

 4. Karta informacyjna (DOC, 0.5MB).

 5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i rozpowszechnianie wizerunku (DOC, 0.5MB.

 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada).

 7. Opinia terapeuty (jeżeli dziecko rozpoczyna zajęcia w trakcie roku szkolnego).

Nabór do Oddziału Przedszkolnego

Do Oddziału "0" przyjmowane są dzieci, które posiadają jedno z poniższych orzeczeń:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną

Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor ds. kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego pani Emilia Kwiatkowska pod numerem telefonu (+48) 502 695 379

Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej nr 25

wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na:
niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawności sprzężone, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Ponadto uczeń naszej placówki może starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.


Dodatkowych informacji dotyczących uczniów klas 1-3  udziela wicedyrektor ds. kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego pani Emilia Kwiatkowska pod numerem telefonu
(+48) 502 695 379

Dodatkowych informacji dotyczących uczniów klas 4-8  udziela wicedyrektor ds. kształcenia podstawowego pani
Aleksandra Zach pod numerem telefonu (+48) 501 920 055


Nabór uczniów do Branżowej Szkoły
I stopnia

W roku szkolnym 2023/2024 będzie prowadzony nabór do Branżowej Szkoły
I stopnia na następujące kierunki kształcenia:


1 krawiec 
2 fryzjer
3 cukiernik
4 kucharz
5 monter sieci i instalacji sanitarnych
6 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
7 murarz-tynkarz
8 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
9 pracownik pomocniczy gastronomi
10 ogrodnik

Dodatkowych informacji dotyczących uczniów udziela wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i przysposobienia do pracy pani Agnieszka Majewska pod numerem
telefonu (+48) 883 647 684


Komplet dokumentów kandydata do Branżowej Szkoły I stopnia:

Skierowanie na badanie do lekarza Medycyny Pracy do pobrania w sekretariacie.

Nabór uczniów do Branżowej Szkoły
II stopnia

Informacji dotyczących naboru uczniów udziela wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i przysposobienia do pracy pani Agnieszka Majewska pod numerem telefonu (+48) 883 647 684


Nabór uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Informacja o naborze:

Nabór uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 25
wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na:
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawności sprzężone, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Ponadto uczeń naszej placówki może starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.


Dodatkowych informacji dotyczących uczniów udziela wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i przysposobienia do pracy pani Agnieszka Majewska pod numerem
telefonu (+48) 883 647 684


Komplet dokumentów kandydata do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

Druki do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły:


Nabór uczniów do internatu

Do internatu przyjmowani są uczniowie KPSOSW w Toruniu na pisemną prośbę rodziców, opiekunów prawnych, bądź prośbę własną (w przypadku uczniów pełnoletnich).


Kwestionariusz przyjęcia do internatu w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu (PDF, 0.5MB)
Podanie o przyjęcie do internatu w KPSOSW w Toruniu (PDF, 0.5MB)
Protokół zdawczo-odbiorczy przekazywania leków (PDF, 0.5MB)
Protokół przekazania pokoju w internacie KPSOSW w Toruniu (PDF, 0.5MB)

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do internatu zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza przyjęcia do placówki oraz dostarczenia aktualnej dokumentacji medycznej.

W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są wychowankowie, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, a odległość ich miejsca zamieszkania do internatu wynosi ponad 100 km.

Kolejno do internatu przyjmowani są wychowankowie, których niepełnosprawność intelektualna uniemożliwia samodzielne dojazdy do szkoły z miejsca zamieszkania.

Wychowankami internatu mogą być również dzieci i młodzież, których miejsce zamieszkania od Ośrodka znajduje się w odległości mniejszej niż 100 km, ale ich pobyt w internacie jest gwarancją systematycznego uczęszczania do szkoły.

Dodatkowych informacji dotyczących uczniów udziela kierownik Ośrodka pani Anna Iglewska pod numerem
telefonu (+48) 502 695 439


Kontakt

 • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
 • (+48) 881 211 042 
 • http://sosw.torun.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

 przejscie na strone przedszkola