eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

"W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim".

Janusz Korczak

Monitoring wizyjny

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom, osobom przebywających na terenie Ośrodka oraz w celu ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić placówkę na szkodę, w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka funkcjonuje monitoring wizyjny.

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1 Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu (adres: ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń, adres e-mail: sekretariat@sosw.torun.pl, numer telefonu: tel. (+48) 881-211-042.

2. W Kujawsko - Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl ).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąc od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. art. 108a Prawo oświatowe).

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Kontakt

  • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
  • (+48) 881 211 042 
  • http://sosw.torun.pl
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

  przejscie na strone przedszkola