eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

Chrońmy powietrze – przeciwdziałamy niskiej emisji

W miesiącu kwietniu z okazji Światowego Dnia Ziemi w klasach 4-8 szkoły podstawowej  przeprowadzono zajęcia edukacyjno-warsztatowe w ramach projektu Chrońmy powietrze – przeciwdziałamy niskiej emisji.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z pojęciem niska emisja, a także poznanie jej wpływu na zdrowie i życie człowieka. Zajęcia dla każdej z klas trwały 2 godziny.  Podczas zajęć uczniowie oglądali prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne oraz pracowali z kartami pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się praca w grupach oraz wykonywane ćwiczenia.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zwiększyli wiedzę dotyczącą znaczenia powietrza dla ludzi, zwierząt, roślin. Potrafią wymienić przyczyny zanieczyszczeń powietrza oraz wiedzą, jak można poprawić jakość powietrza, a tym samym zapewnić sobie i bliskim zdrowe życie.

Organizatorki:
Aleksandra Zach, Alicja Wolter, Iwona Orłowska

Egzamin ósmoklasisty - maj 2024 r.

14 maja (wtorek) – język polski
15 maja (środa) – matematyka
16 maja (czwartek) – język obcy nowożytny – język angielski

Ważna informacja!
Uczniowie biorący udział w egzaminie wiedzą, że:

 • jest zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z Internetem),
 • do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:
  • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),
  • w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę,
 • zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych,
 • zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły,
 • o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.
Konkurs literacko-plastyczny "Bohaterowie mitologii greckiej"

Konkurs literacko-plastyczny "Bohaterowie mitologii greckiej"

Obraz autorstwa macrovector na Freepik

mitologia
Dzieje bohaterów mitologicznych: Zeusa, Herkulesa, Aresa, Ateny, Afrodyty, Persefony, Dedala i Ikara, Narcyza, Syzyfa, Króla Midasa dokładnie przeczytane i przeanalizowane podczas zajęć edukacyjnych z języka polskiego zostały pięknie opisane i różnorodnymi technikami plastycznymi zilustrowane przez 21 uczniów klas 4-8 S.P. biorących udział w konkursie literacko-plastycznym "Bohaterowie mitologii greckiej". Prace, najciekawiej opisujące i przedstawiające postacie mitologiczne, zostały nagrodzone i wyróżnione:

I miejsce - Anna O. z klasy 5
II miejsce - Jan G. z klasy 5A
III miejsce - Karolina C. z klasy 6

wyróżnienie - Damian K. z klasy 5
wyróżnienie - Brajan L. z klasy 5A
wyróżnienie - Natalia N. z klasy 6
wyróżnienie - Dawid W. z klasy 6
wyróżnienie - Roksana S. z klasy 7
wyróżnienie - Oliwia S. z klasy 7
wyróżnienie - Lena Z. z klasy 7

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom chętnie poznającym mitologiczny świat bogów, herosów i ludzi.

organizatorki: Lucyna Błeszyńska, Iwona Orłowska

Goście z Pampeluny z Hiszpanii

Goście z Pampeluny z Hiszpanii

Z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Torunia przyjechała grupa nauczycieli z Pampeluny z Hiszpanii. Na zaproszenie Dyrektorki Ośrodka Pani Agnieszki Wyrwas goście odwiedzili Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu. Nauczycielki brały udział m.in. w zajęciach z sensoplastyki, zajęciach rehabilitacyjnych, zajęciach metodą snoezelen w sali doświadczania świata. Podczas zwiedzania placówki goście zwrócili uwagę na fakt, iż Ośrodek zajmuje się w sposób profesjonalny kompleksową pomocą dzieciom i uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami.
Cieszymy się, że praca nauczycieli, terapeutów oraz wszystkich pracowników jest zauważana i doceniania przez specjalistów z innych krajów. W ostatnim czasie Ośrodek wizytowali nauczyciele z Norwegii, którzy również byli pod wrażeniem organizacji pracy Ośrodka Korczaka w Toruniu.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Ekologia św. Jana Pawła II"

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Ekologia św. Jana Pawła II"

W styczniu ogłosiliśmy Ogólnopolski konkurs plastyczny pt: „Ekologia Świętego Jana Pawła II” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej oraz Laboratorium Świętego Jana Pawła II UMK w Toruniu.
Inspiracją tego przedsięwzięcia jest fakt, że w tym roku przeżywamy dwa ważne wydarzenia: 25 rocznicę pielgrzymki papieskiej do grodu Kopernika, oraz 60 lecie istnienia naszej placówki.

Komisja w składzie:
Dyrektor KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu Pani Agnieszka Wyrwas,
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej ks. Mariusz Wojnowski,
Koordynator ds. edukacji Laboratorium Św. Jana Pawła II UMK w Toruniu Pan Jan Wółkowski.
Spośród ponad 90 prac wyłonili następujących zwycięzców:

Kategoria Szkoła Podstawowa i ZET

I miejsce Erika Szczodrowska, SP, ZET, Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu,
II miejsce Erwin Rudolf, SP, Zespół Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych, SOSW Nr 1 w Grudziądzu,
III miejsce Natalia Konkel SP, SOSW nr 10, Wrocław.

Wyróżnienia
Vanessa Giżycka, SP, SOSW w Wąsoczu,
Oliwia Kosturska SP, SOSW im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu,
Piotr Fir, SP, SOSW ”Okruszek” Kołobrzeg.

Kategoria Szkoła Branżowa i Przysposabiająca do Pracy:

I miejsce Adam Wilczewski, SPdP, Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Toruniu,
II miejsce Igor Pietrzak, SPdP, SOSW w Sieradzu,
III miejsce Kamila Szlosowska, SPdP, SOSW w Malborku.

Wyróżnienia:
Mateusz Suzin, SPdP, SOSW w Skawinie,
Dawid Palusiński, BS, SOSW nr 1 w Kaliszu,
Michał Klucewicz, SPdP, SOSW w Biesiekierzu, Koszalin.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy laureatów wraz z opiekunami na uroczystą galę rozdania nagród połączoną z wystawą zwycięskich prac, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu, ul. Żeglarska 7 o godzinie 12.00.
Informujemy również, że niniejsze prace zostaną wykorzystane do plakatu/posteru, który zawiśnie na gmachu budynku Urzędu Marszałkowskiego dnia 7 czerwca w 25 rocznicę pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do Torunia.

Organizatorki:
Bogumiła Mazur
Agnieszka Sulkowska

Kurs programowania

Mamy to. Uczniowie klasy 7 oraz 8 z sukcesem zakończyli kurs programowania.
Realizacja kolejnych lekcji wpłynęła na:

 • rozwój kreatywność uczniów,
 • rozwój umiejętności matematycznych,
 • zwiększyła zainteresowanie technologią.

Programowanie wymaga rozwiązywania problemów i logicznego myślenia, co może poprawić umiejętności analityczne uczniów. Programowanie wymaga także cierpliwości i konsekwencji, co może pomóc w rozwijaniu samodyscypliny u uczniów. W rezultacie nauka programowania może być bardzo wartościowym i pożytecznym doświadczeniem dla uczniów, które może przynieść wiele korzyści zarówno w szkole, jak i w przyszłym życiu zawodowym.

Gratuluję uczniom - Alicja Wolter, nauczycielka informatyki

2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 24 04 02 swiatowy dzien swiadomosci autyzmu

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przedstawiamy akcję społeczną, którą zorganizowały dwie nauczycielki z naszego Ośrodka we współpracy z MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Już od dzisiaj wypatrujcie nasz spot w autobusach i tramwajach, a od 8 kwietnia przez cały niebieski miesiąc będzie można spotkać nas osobiście na wybranych liniach. 👋🩵
Autyzm
Dzisiaj, tj. 2.04.2024 r. o 18:30 oglądajcie relację w TVP Bydgoszcz 📺
 

Światowy Dzień Wody

Sprawozdanie z konkursu ”Woda to skarb”

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.  W tym wyjątkowym dniu wszyscy zwracamy uwagę na to, jak ważna jest woda w życiu każdego z nas. Przeprowadzony wśród uczniów klas 4-8 Konkurs „Woda to skarb" przybliżył młodzieży problem marnotrawienia wody,  ukazał wartość i ważność wody niezbędnej do życia na ziemi, pokazał czynniki i zakres zanieczyszczania wody, uświadomił potrzebę szanowania wody i pomógł odkryć metody oszczędzania tego cennego składnika życia. Uczniowie, rozwiązując zadania konkursowe, zastanawiali się nad sposobami ochrony wody i wskazywali możliwości racjonalnego postępowania z wodą w swoich codziennych czynnościach, umożliwiające oczyszczanie, oszczędzanie i mniejsze zużywanie wody.

Największą znajomością problemów związanych z wodą na świecie i dużą ilością dobrych pomysłów na oszczędzanie wody wykazali się podczas konkursu uczniowie:

 • I miejsce – Olwier Ż. z klasy 7
 • II miejsce – Lena Z. z klasy 7
 • II miejsce – Szymon B. z klasy 6Ab
 • III miejsce – Roksana S. z klasy 7
 • III miejsce – Karolina C. z klasy 6
 • III miejsce – Wanessa N. z klasy 6Ab
 • III miejsce Patryk Z. z klasy 6

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych edycjach konkursów, nie tylko ekologicznych.

Organizatorki: Iwona Orłowska, Alicja Wolter, Aleksandra Zach

II Ogólnopolski Konkurs "Gotuj z Braillem"

II Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny

Dnia 21.03.2024 r. uczennica klasy Ia BS I st. reprezentowała naszą placówkę na II Ogólnopolskim Konkursie "Gotuj z Braillem", który odbył się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy. Nasze ćwiczenia i ciężka praca zaowocowały uzyskaniem przez Andżelikę I miejsca w części teoretycznej i uzyskanie tytułu Mistrza Wiedzy Gastronomicznej w w/w konkursie.
GRATULUJEMY!

Warsztaty Teatralne - „Zabawa w teatr z łyżki”

Międzynarodowy Dzień Teatru

MDT logo
Warsztaty Teatralne - "Zabawa w teatr z łyżki"

W dniu 20.03.2024 r.  w czasie spotkania uczniów z kółka taneczno-teatralnego zostały zorganizowane warsztaty teatralne pt. "Zabawa w teatr z łyżki" z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Uczestnicy wykonywali postacie do treści wierszy. Podstawą wykonywanych kukiełek była łyżka, poszczególne elementy do wykonania pozostawiono wyobraźni uczniom.

Opracowała
Anna Pawluczuk
Grażyna Kraśnicka

Kontakt

 • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
 • (+48) 881 211 042 
 • http://sosw.torun.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

 przejscie na strone przedszkola