eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

"W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim".

Janusz Korczak

Deklaracja dostępności

Status strony internetowej pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Metoda przygotowania oświadczenia:

    Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) nie są uzupełnione o transkrypcję tekstową.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-100 Toruń
ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
tel.: 881 211 042

oficjalna strona Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu: www.sosw.torun.pl

Wyłączenia


    Grafika będąca dekoracją, wizualnym ożywieniem tekstu nie zawiera, (nie ma takiej konieczności) opisu alternatywnego Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi     Część plików nie jest dostępna cyfrowo

    Od czasu wprowadzenia standardów WCAG 2.0. zwracamy szczególną uwagę, aby obecnie wszystkie zamieszczane teksty cechowała:

 • zwiększona wielkość czcionki
 •  odpowiednio dobrany krój czcionki - bardziej przyjazny dla czytelnika
 • odpowiednia interlinia
 •  właściwy kontrast między tłem, a tekstem
 •  odsyłacze zmieniały kolor na kontrastowy
 •  wyróżnienie treści, pogrubianie tytułów, nagłówków

Skróty klawiaturowe


W ramach strony dostępna jest nawigacja umożliwiająca uruchamianie kolejnych elementów strony za pomocą Tab+Enter (każdy element strony jest odpowiednio fokusowany, zaznaczony ramką, nawigacja klawiszem Tab, otwieranie kolejnego elementu klawiszem Enter).
Strona posiada

 • zwiększ rozmiar tekstu
 • zmniejsz rozmiar tekstu
 • zwiększ odstępy w tekście
 • zmniejsz odstępy w tekście
 • odwróć kolory
 • podkreślaj łącza
 • duży kursor
 • przewodnik czytania
 • tekst na mowę
 • Podwyższony kontrastInformację o placówce skierowaną do osób niepełnosprawnych
 • Podświetlane linki
 • Mapę strony
 • Jasne tło
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

CTRL + zwiększanie wielkości tekstu
CTRL - zmiększanie wielkości tekstu
CTRL + F - służy on do wyszukiwania słów w tekście strony
CTRL + T - służy do otwierania nowej karty w przeglądarce
ALT + HOME - do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki
CTRL + TAB - do przechodzenia między kartami przeglądarki
ESCAPE - przy otwieraniu strony dla zatrzymania jej ładowania, inaczej STOP
F11 - przejście do trybu FULLSCREEN, czyli wyświetlanie stron na pełnym ekranie.

Dostępność architektoniczna:

KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wszystkie budynki Ośrodka dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie budynki posiadają windy, platformy schodowe, podjazdy, oznaczania korytarzy, oznaczenia sal, itp.) W Ośrodku istnieje system kontroli dostępu wejść i wyjść z budynków.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze Ośrodka dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie budynki posiadają windy, platformy schodowe, podjazdy. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Korytarze posiadają oznaczenia dla osób słabowidzących.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
 • Ośrodek  dysponuje pochylniami, platformami, itp.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Do budynku Ośrodka ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym zgodnie z obowiązującą procedurą wejścia na teren Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu osób korzystających z psa asystującego stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka nr 41/2021/2022 z dnia 25.01.2022 r. znajdującym się na stronie Ośrodka.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Ośrodku z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty pod adresem email: sekretariat@sosw.torun.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Alicja Wolter, adres email: alicja.wolter@sosw.torun.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@sosw.torun.pl
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-17

Kontakt

 • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
 • (+48) 881 211 042 
 • http://sosw.torun.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

 przejscie na strone przedszkola