eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

"Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo
do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie".

Janusz Korczak

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Jest to szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zapewniająca kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego, a także przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności społecznej, dzięki której zdobędą szereg umiejętności wchodzących w zakres różnych zawodów lub umiejętności wykonywania pojedynczych czynności, przydatnych na stanowisku pracy na miarę swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

W naszej szkole, w procesie kształcenia uczniów, wyodrębnia się zajęcia edukacyjne:


 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • wychowanie fizyczne
 • przysposobienie do pracy
 • religię
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia rozwijające kreatywność


Duży nacisk kładziemy na przysposobienie do pracy, zapewniając uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych i poza szkołą, w zakładach pracy. Mają one charakter praktyczny prowadzony w formie zajęć warsztatowych.

Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy odzieży, szycia ręcznego i maszynowego, przygotowania prostych posiłków, robienia prostych przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce, drobnych napraw stolarskich, a także do pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół szkoły i prowadzenia prac porządkowych. Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują się do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Ponadto wytwory pracy uczniów często wystawiane są na organizowanych w szkole i poza nią konkursach, sprzedawane na kiermaszach i festynach, a także służą do organizacji uroczystości i imprez szkolnych.


Uczniowie w ramach przysposobienia do pracy są przygotowywani w następujących dziedzinach:


 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych,
 • elementy szycia ręcznego i maszynowego,
 • elementy bukieciarstwa,
 • pielęgnacja i uprawa roślin,
 • gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sporządzanie i wydawanie posiłków), montowanie i pakowanie różnych akcesoriów meblowych,
 • prace ogrodnicze,
 • czynności porządkowe.

Aby uatrakcyjnić proces edukacyjny i pogłębić umiejętności społeczne uczniów umożliwiamy im branie udziału w różnorodnych formach zajęć takich jak: wycieczki dydaktyczne i rekreacyjno-turystyczne, biwaki, turnusy rehabilitacyjne, hipoterapia, zajęcia na basenie, udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych, zawodach i mitingach sportowych.

Taka różnorodność form pracy dydaktycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala doskonalić, utrwalać i nabywać różnorodne umiejętności. Stosując atrakcyjne formy oddziaływań, takie jak: wspaniałe, barwne dyskoteki i bale, integracyjne wigilie z rodzicami, wyjścia do kina, teatru, na wystawy i koncerty, kształcące wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiększa efektywność pracy z uczniami.

Dużym powodzeniem cieszą się w naszej szkole zajęcia komputerowe w dobrze wyposażonej sali. Rozbudzają aktywność poznawczą uczniów, rozwijają samodzielność   kształtują postawę poszukującą. Jednocześnie uczą i bawią, co powoduje wzrost efektywności procesu nauczania i w rezultacie podnosi jakość ich życia.

Proces kształcenia w naszej szkole trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony.

Uczniowie objęci są  specjalistyczną opieką pedagogiczną i psychologiczną.

Do dyspozycji uczniów jest również świetlica i biblioteka szkolna. Istnieje możliwość dowozu uczniów  do i ze szkoły.

Zapraszamy uczniów na rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
Wycieczka nad morze
igrzyska
nauka i zabawa
drużyna piłkarska

Nabór uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Informacja o naborze:

Nabór uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 25
wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Ponadto uczeń naszej placówki może starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

Dodatkowych informacji dotyczących uczniów udziela wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i przysposobienia do pracy pani Agnieszka Majewska pod numerem telefonu (+48) 883 647 684

Komplet dokumentów kandydata do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

Druki do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły:


Kontakt

 • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
 • (+48) 881 211 042 
 • http://sosw.torun.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

 przejscie na strone przedszkola