eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”.

Janusz Korczak

Szkoła Podstawowa


Uczniowie do Szkoły Podstawowej nr 25 przyjmowani są na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

W I etapie edukacyjnym
obejmującym klasy I - III

uczniowie uczą się metodą ośrodków pracy, która pozwala osiągnąć możliwie najlepsze wyniki w pracy dydaktyczno–wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. 
Zaletą takiego nauczania jest:
 • indywidualizacja nauczania oraz stwarzanie warunków lepszego poznawania uczniów
 • możliwość odniesienia sukcesu edukacyjnego
 • integracja z rówieśnikami
 • zdobycie szerokiego zasobu wiedzy
 • możliwość korzystania z porad interdyscyplinarnego zespołu specjalistów
Sale, w których przebywają nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne uczniom, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

W II etapie edukacyjnym,
który obejmuje klasy IV-VIII

uczniowie uczą się w systemie blokowym, który umożliwia integrację treści nauczania, kształtowanie umiejętności z różnych pokrewnych dziedzin wiedzy realizowanych w toku jednolitych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

Dla każdego ucznia naszej szkoły opracowywany jest indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny. Tworzony jest on w oparciu o wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Program zawiera diagnozę mocnych i słabych stron ucznia, wskazuje formy i metody pracy z dzieckiem, a także formy i zakres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów. Program taki przygotowywany jest na dany etap edukacyjny.

Szczególne znaczenie w pracy z naszymi dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Dzieci chętnie korzystają z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów.

W zależności od potrzeb mogą uczestniczyć
w następujących formach zajęć:

 • usprawnianie technik szkolnych
 • integracja sensoryczna
 • terapia ręki
 • logopedia
 • usprawnianie ruchowe
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia
 • muzykoterapia
 • arteterapia
 • dogoterapia
 • biblioterapia
 • zajęcia polisensoryczne
 • adaptacja społeczne
 • wspomaganie komputerem
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze

Uczniowie mający problemy adaptacyjne objęci są programem socjoterapeutycznym oraz programami naprawczymi opracowanymi przez specjalistów pracujących w szkole.

W trakcie zajęć rewalidacyjnych stosowane są różnego rodzaju metody pracy dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka nakierowane na jego wszechstronny rozwój. Są to między innymi:metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 • metoda behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
 • alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Biofeedback

Nasze klasopracownie są dodatkowo wyposażone w sprzęt komputerowy, nowe telewizory oraz odtwarzacze DVD, a także tablice interaktywne. Dzięki temu poszerzono możliwość wykorzystania technologii informacyjnej na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, a proces dydaktyczny jest bardziej atrakcyjny, przystępny dla uczniów.

Staramy się, aby nasi uczniowie mogli w sposób atrakcyjny i wartościowy spędzić czas wolny. Charakter zajęć pozalekcyjnych wynika z zainteresowań uczniów. Są to między innymi zajęcia: komputerowe, sportowo–rekreacyjne, warsztaty artystyczne, małe formy teatralne, kółka przedmiotowe i inne.

Rodzice chętnie współpracują z wychowawcami, wspólnie przygotowują uroczystości klasowe, urodziny dzieci.

Każde dziecko po lekcjach może dodatkowo ciekawie spędzić czas wolny w świetlicy szkolnej.

Uczniowie mogą starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.


Dodatkowych informacji
w sprawie klas 1-3 udziela wicedyrektor ds. kształcenia przedszkolnego
i wczesnoszkolnego pani Emilia Kwiatkowska pod numerem telefonu (+48) 502 695 379

Dodatkowych informacji
w sprawie klas 4-8 udziela wicedyrektor ds. kształcenia podstawowego pani Aleksandra Zach pod numerem telefonu
(+48) 501 920 055

Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej nr 25

wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Ponadto uczeń naszej placówki może starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

Dodatkowych informacji dotyczących uczniów klas 1-3  udziela wicedyrektor ds. kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego pani Emilia Kwiatkowska
pod numerem telefonu (+48) 502 695 379
Dodatkowych informacji dotyczących uczniów klas 4-8  udziela wicedyrektor ds. kształcenia podstawowego pani Aleksandra Zach pod numerem telefonu (+48) 501 920 055

Kontakt

 • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
 • (+48) 881 211 042 
 • http://sosw.torun.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

 przejscie na strone przedszkola