eTwinning
  logo kujawy pomorze logo ministerstwo edukacji logo nexera 

Podejmij wyzwanie o natury dbanie

 

konkurs Tilia
Stowarzyszenie "Tilia" zorganizowało konkurs "Podejmij wyzwanie o natury dbanie".
Uczniowie szkoły podstawowej z zaangażowaniem przystąpili do wielu działań z zakresu edukacji ekologicznej:

 • Recykling i segregacja śmieci
 • Sadzenie drzew i roślinność na terenie szkoły
 • Oszczędzanie energii
 • Promowanie transportu publicznego i jazdy rowerem
 • Oszczędzanie wody
 • Korzystanie uczniów z poidełka w szkole zamiast wody w butelkach
 • Udział w akcjach ekologicznych
 • Edukacja ekologiczna

Kochani! Przedstawiamy Wam filmik, w którym nasi uczniowie oraz nauczyciele, prezentują różnego rodzaju działania ekologiczne. Bierze on udział w konkursie "Podejmij wyzwanie o natury dbanie", organizowanym przez Stowarzyszenie "Tilia", w ramach działalności Szkoły Leśnej na toruńskiej Barbarce.
Miłego oglądania!

 

Egzamin ósmoklasisty - maj 2024 r.

14 maja (wtorek) – język polski o godz. 9.00 (egzamin z języka polskiego trwa 180 minut)
15 maja (środa) – matematyka o godz. 9.00 (egzamin z matematyki  trwa 150 minut)
16 maja (czwartek) – język angielski o godz. 9.00 (egzamin z języka obcego trwa 135minut)

Uczniowie klas 8,  w dniach egzaminu, przychodzą do szkoły na godz. 8:15 i w sali 200 będą oczekiwać na wejście do sal egzaminacyjnych.

Dla klas 1-7 w tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych. 

Ważna informacja!
Uczniowie biorący udział w egzaminie wiedzą, że:

 • jest zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z Internetem),
 • do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:
  • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),
  • w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę,
 • zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych,
 • zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły,
 • o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.

Wycieczka do Rzymu

12W dniach 15-20 kwietnia 2024 r. uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wzięli udział w wycieczce do Rzymu. Wyjazd został zorganizowany, aby uczcić kilka rocznic, między innymi 60-te urodziny Ośrodka Korczaka, 25 rocznicę wizyta papieża św. Jana Pawła II w Toruniu oraz 25-lecie powstania województwa kujawsko-pomorskiego, a także przypadającą 80-tą rocznicę bitwy pod Monte Casino - lekcja historii i patriotyzmu.
Na wycieczkę zaproszono piętnaścioro uczniów, którzy wyróżniają się na tle szkoły między innymi wzorowym zachowaniem, wysoką frekwencję, świetnymi wynikami w nauce oraz innymi osiągnięciami. Kierownikiem wycieczki była Dyrektor Ośrodka, ponadto uczniami zajmowało się troje opiekunów. Współorganizatorem wyjazdu, pilotem i przewodnikiem grupy był doświadczony w organizowaniu wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do Watykanu, ks. Mariusz Wojnowski.
Głównym celem wycieczki było Poznanie Rzymu – stolicy i największego miasta Włoch, położonego w środkowej części kraju nad rzeką Tyber i Morzem Śródziemnym, zarazem stolicy regionu administracyjno-historycznego Lacjum. Wśród celów szczegółowych wyjazdu wyliczyć można:

 • utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach historii poprzez zwiedzanie miasta, obejrzenie antycznych zabytków,
 • utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach geografii, języka polskiego poprzez zwiedzanie Koloseum, Forum Romanum i Wzgórza Palatyńskiego Schodów Hiszpańskich,
 • poszukanie miejsc z ulubionej gry komputerowej uczniów, była to inicjatywa młodzieży,
 • wycieczka do Monte Casino w 80-tą rocznicę wygranej bitwy i złożenie hołdu poległym żołnierzom
 • spotkanie z papieżem Franciszkiem w trakcie audiencji generalnej, zwiedzanie Watykanu oraz odwiedzenie grobu św. Jana Pawła II
 • wizyta w jednej ze szkół w Rzymie w celu zwiedzeni szkoły oraz nawiązania współpracy w ramach programu e-twinning,
 • ćwiczenie i utrwalanie języka angielskiego.

W czasie wycieczki młodzież miała okazję zobaczyć miejsca, które dotąd znała z telewizji czy lekcji historii. Zdobyła nowe doświadczenia i umiejętności. Uczestnicy wycieczki wielokrotnie przełamywali swoje bariery i pokonywali granice, które dotąd wydawały się nie do przejścia. Byliśmy w miejscach, które dotąd były nieosiągalne.  Młodzież i opiekunowie doświadczyli wielu emocji, wzniosłych przeżyć i radości. Każdy z uczestników wycieczki przeszedł po Rzymie ponad 100 000 kroków. Młodzież z Ośrodka Korczaka przyniosła dumę nam Nauczycielom, ale przede wszystkim Rodzicom i Opiekunom, którzy powinni być bardzo dumni z tego, jak cudownie wychowali swoje ukochane dzieciaki. 
Ten wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie liczna grupa wspaniałych darczyńców oraz dofinansowanie z organu prowadzącego.

organizatorzy: Agnieszka Wyrwas, Agnieszka Majewska, Bogmuiła Mazur,
Magdalena Kaczmarzyk, ks. Mariusz Wojnowski

Konkurs Głośnego Czytania utworów Janusza Korczaka

Konkurs Głośnego Czytania utworów Janusza Korczaka

Fragmenty utworów Janusza Korczaka, omawianych na lekcjach języka polskiego, zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych w klasach 4-8 S.P., czytane były na głos przez uczestników Konkursu Głośnego Czytania, który odbył się w naszej szkole 26 kwietnia 2024r.
Uczniowie ćwiczyli, w szkole oraz w domu, czytanie na głos wybranych fragmentów utworów: Król Maciuś I, Kajtuś Czarodziej, Szkoła, aby podczas konkursu przeczytać wybrane teksty poprawnie, wyraźnie, płynnie, bez pomyłek, z odpowiednią intonacją, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne: przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania.
14 uczniów zaprezentowało swoje umiejętności czytelnicze ukazujące efekty samodzielnej pracy nad brzmieniem i modulacją swego głosu, aby zaciekawić słuchaczy swoim czytaniem i wzbudzić zainteresowanie dalszym losem bohaterów książki.
Najładniejszej interpretacji tekstu dokonali i tym samym nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I miejsce - Manuel T. - uczeń klasy 5A
II miejsce - Jagoda B. - uczennica klasy 8A
III miejsce - Wanessa N. - uczennica kl.6Ab

Wyróżnienia:
Weronika G. - uczennica klasy 6
Łukasz G.-R. - uczeń klasy 6Aa
Szymon B. - uczeń klasy 6Ab
Rafał J. - uczeń kl.7A

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak rzetelne, staranne i odpowiedzialne przygotowanie się do konkursu, bowiem głośne czytanie wymaga od każdego poświęcenia czasu, ćwiczeń, powtórzeń, zrozumienia treści, pracy nad koncentracją uwagi, oswojenia się ze swoim głosem i przełamania tremy podczas występu przed publicznością.

Nagrodzonym uczniom i wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do czytania książek i poznawania ciekawych historii ich bohaterów.

organizatorzy: Marzanna Suda, Hanna Wyszogrodzka, Lucyna Błeszyńska, Iwona Orłowska

Bohaterowie naszych lektur – utwory Janusza Korczaka

Bohaterowie naszych lektur – utwory Janusza Korczaka

W kwietniu 2024r. odbył się dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej i ZET konkurs literacko-plastyczny związany tematycznie z bohaterami książek Janusza Korczaka. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybranego bohatera lub wydarzenie z przeczytanych lub obejrzanych adaptacji filmowych książek Janusza Korczaka: Król Maciuś I, Kajtuś Czarodziej, Król Maciuś na wyspie bezludnej, Mośki, Joski i Srule, Bankructwo Małego Dżeka. Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie wykazując się doskonałą znajomością poznanych lektur poprzez interesujące odzwierciedlenie w pracach plastycznych elementów świata przedstawionego w przeczytanych książkach i ich bohaterów.
Oceniono wykonane 34 prace biorąc pod uwagę: zgodność prac z tematem konkursu, staranność i samodzielność ich wykonania oraz pomysłowość i oryginalność ilustracji i przyznano następujące miejsca:

2 równorzędne I miejsca:
Michał S. kl.5
Natalia N. kl.6

2 równorzędne II miejsca:
Maja F. kl.4/5/6/ZET A
Laura Sz. kl.6

2 równorzędne III miejsca:
Nikodem M. kl.5A
Martyna C. kl.6

Wyróżnienia:
Mateusz G. kl.4
Oksana V. kl.4/5/6/ZET A
Allan Z. kl.5
Igor J. kl.5
Anna O. kl.5
Szymon G. kl.6Aa

Nagrodzonym uczniom gratulujemy, wszystkim uczniom dziękujemy za udział i zachęcamy do czytania lektur i poznawania przygód ich bohaterów.

organizatorzy: Marzanna Suda, Hanna Wyszogrodzka, Lucyna Błeszyńska, Iwona Orłowska

Dzień Ziemi - harmonia w przyrodzie

W bieżącym tygodniu, w klasach 4-8 szkoły podstawowej przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych poświęconych naszej Planecie – Ziemi. Inspiracją zajęć jest Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia. „Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która - według organizatorów Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym dobrem” – źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Ziemi 
Zajęcia te wpisują się w ekologicznego na eko-challenge pn. „Podejmij wyzwanie o natury dbanie” organizowany przez Szkołę Leśną na Barbarce. Nasze działania polegają na:

 1. Recykling i segregacja śmieci:
 • Organizacja systemu segregacji odpadów w szkole.
 • Zachęcanie uczniów do oddzielania odpadów i wyrzucania ich do odpowiednich pojemników.
 • Udział w akcjach recyklingowych i zbiórkach surowców wtórnych.
 1. Sadzenie drzew i roślinność na terenie szkoły:
 • Organizacja akcji sadzenia drzew i roślin.
 • Dbanie o zieleń szkolną i regularne podlewanie roślin.
 1. Oszczędzanie energii:
 • Edukacja dotycząca oszczędzania energii elektrycznej.
 • Wyłączanie świateł i sprzętów elektronicznych po opuszczeniu pomieszczeń.
 • Używanie energooszczędnych źródeł światła i sprzętów.
 1. Promowanie transportu publicznego i jazdy rowerem:
 • Zachęcanie uczniów do korzystania z komunikacji publicznej lub jazdy rowerem do szkoły.
 • Organizacja kampanii promujących ekologiczne formy transportu.
 1. Oszczędzanie wody:
 • Informowanie uczniów o znaczeniu oszczędzania wody.
 • Naprawa przeciekających kranów i spłuczek w szkole.
 • Wdrażanie praktyk oszczędnego zużycia wody.
 1. Korzystanie uczniów z poidełka w szkole zamiast wody w butelkach.
 2. Udział w akcjach ekologicznych:
 • Organizacja wolontariatu przy sprzątaniu terenów, parków czy plaż.
 • Promowanie aktywności mających na celu ochronę środowiska.
 1. Edukacja ekologiczna:
 • Wprowadzenie zajęć z zakresu ochrony środowiska do programu nauczania.
 • Zorganizowanie prezentacji, wykładów czy warsztatów dotyczących problematyki ekologicznej.

 1. Monitoring środowiska:
 • Utworzenie grupy monitorującej jakość powietrza, wody itp.
 • Raportowanie i analiza danych dotyczących środowiska wokół szkoły.

Poprzez te działania społeczność szkolna może aktywnie przyczyniać się do ochrony środowiska, zmniejszając emisję szkodliwych substancji i promując świadomość ekologiczną wśród uczniów oraz otoczenia szkolnego. Tak dbamy o naszą Matkę Ziemię.

Organizatorki: Aleksandra Zach, Iwona Orłowska, Alicja Wolter

Gala rozdania nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ekologia Świętego Jana Pawła II".

Gala rozdania nagród - Ogólnopolski konkurs plastyczny "Ekologia św. Jana Pawła II"

 

Ekologia JPII

Dnia 22 kwietnia 2024 r. z okazji Dnia Ziemi odbyła się uroczysta gala rozdania nagród wraz z inauguracją wystawy w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu. Mieliśmy zaszczyt gościć szkoły m.in. z Malborka, Grudziądza, Inowrocławia i Torunia. Laureaci I miejsca otrzymali tablet Lenovo, II miejsca smartwatch marki Samsung, a III vouchery do Empiku opiewające na kwotę 200 zł. Wyróżnieni zostali nagrodzeni słuchawkami bezprzewodowymi. Przybyli goście otrzymali również gadżety zasponsorowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Laboratorium św. Jana Pawła II UMK w Toruniu w postaci puzzli, kubków, smyczek, kart do gry, komiksów, książek, kolorowanek, notesów, bidonów, toreb z materiału etc. Po części oficjalnej zebrani goście uczestniczyli w słodkim poczęstunku.
Na spotkaniu gościła również Telewizja Toruń, a reportaż ze spotkania można obejrzeć na stronie internetowej telewizji Toruń w Aktualnościach Toruńskich z dnia 23 kwietnia 2024 r.
Wystawione prace można podziwiać w Muzeum Diecezjalnym do dnia 9 maja 2024 r.
7 czerwca wybrane prace zostaną zaprezentowane na posterze, który zawiśnie na gmachu Urzędu Marszałkowskiego z okazji 25 rocznicy przyjazdu Świętego Papieża do Torunia.
Tym, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w spotkaniu prześlemy nagrody pocztą.
W tym miejscu pragniemy podziękować sponsorom za przyznanie honorowego patronatu i sfinansowanie nagród:
Urząd Marszałkowski – gadżety, poster
Laboratorium Św. Jana Pawła II – słuchawki bezprzewodowe – 6 sztuk, gadżety
Kuria Diecezji Toruńskiej, Wydział Katechetyczny – tablety Lenovo i 2 smartwatch Samsung
KPSOSW im. J. Korczaka – vouchery Empik

Komisja w składzie:
Dyrektor KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu Pani Agnieszka Wyrwas,
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej ks. Mariusz Wojnowski,
Koordynator ds. edukacji Laboratorium Św. Jana Pawła II UMK w Toruniu Pan Jan Wółkowski.
Spośród ponad 90 prac wyłonili następujących zwycięzców:

Kategoria Szkoła Podstawowa i ZET

I miejsce Erika Szczodrowska, SP, ZET, Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu,
II miejsce Erwin Rudolf, SP, Zespół Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych, SOSW Nr 1 w Grudziądzu,
III miejsce Natalia Konkel SP, SOSW nr 10, Wrocław.

Wyróżnienia
Vanessa Giżycka, SP, SOSW w Wąsoczu,
Oliwia Kosturska SP, SOSW im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu,
Piotr Fir, SP, SOSW ”Okruszek” Kołobrzeg.

Kategoria Szkoła Branżowa i Przysposabiająca do Pracy:

I miejsce Adam Wilczewski, SPdP, Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Toruniu,
II miejsce Igor Pietrzak, SPdP, SOSW w Sieradzu,
III miejsce Kamila Szlosowska, SPdP, SOSW w Malborku.

Wyróżnienia:
Mateusz Suzin, SPdP, SOSW w Skawinie,
Dawid Palusiński, BS, SOSW nr 1 w Kaliszu,
Michał Klucewicz, SPdP, SOSW w Biesiekierzu, Koszalin.

Serdecznie gratulujemy
Organizatorki:
Bogumiła Mazur
Agnieszka Sulkowska

Akcja "Puszczam Oczko"

Certyfikat

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa nasz Ośrodek włączył się do akcji "Puszczam Oczko" organizowanej przez Fundację Teraz Wy.
W celu promowania empatii, akceptacji oraz tolerancji w społeczeństwie powstał filmik z naszym udziałem, który można obejrzeć klikając w link: https://www.youtube.com/watch?v=YcWkavpuQg0

Chrońmy powietrze – przeciwdziałamy niskiej emisji

W miesiącu kwietniu z okazji Światowego Dnia Ziemi w klasach 4-8 szkoły podstawowej  przeprowadzono zajęcia edukacyjno-warsztatowe w ramach projektu Chrońmy powietrze – przeciwdziałamy niskiej emisji.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z pojęciem niska emisja, a także poznanie jej wpływu na zdrowie i życie człowieka. Zajęcia dla każdej z klas trwały 2 godziny.  Podczas zajęć uczniowie oglądali prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne oraz pracowali z kartami pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się praca w grupach oraz wykonywane ćwiczenia.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zwiększyli wiedzę dotyczącą znaczenia powietrza dla ludzi, zwierząt, roślin. Potrafią wymienić przyczyny zanieczyszczeń powietrza oraz wiedzą, jak można poprawić jakość powietrza, a tym samym zapewnić sobie i bliskim zdrowe życie.

Organizatorki:
Aleksandra Zach, Alicja Wolter, Iwona Orłowska

Konkurs literacko-plastyczny "Bohaterowie mitologii greckiej"

Konkurs literacko-plastyczny "Bohaterowie mitologii greckiej"

Obraz autorstwa macrovector na Freepik

mitologia
Dzieje bohaterów mitologicznych: Zeusa, Herkulesa, Aresa, Ateny, Afrodyty, Persefony, Dedala i Ikara, Narcyza, Syzyfa, Króla Midasa dokładnie przeczytane i przeanalizowane podczas zajęć edukacyjnych z języka polskiego zostały pięknie opisane i różnorodnymi technikami plastycznymi zilustrowane przez 21 uczniów klas 4-8 S.P. biorących udział w konkursie literacko-plastycznym "Bohaterowie mitologii greckiej". Prace, najciekawiej opisujące i przedstawiające postacie mitologiczne, zostały nagrodzone i wyróżnione:

I miejsce - Anna O. z klasy 5
II miejsce - Jan G. z klasy 5A
III miejsce - Karolina C. z klasy 6

wyróżnienie - Damian K. z klasy 5
wyróżnienie - Brajan L. z klasy 5A
wyróżnienie - Natalia N. z klasy 6
wyróżnienie - Dawid W. z klasy 6
wyróżnienie - Roksana S. z klasy 7
wyróżnienie - Oliwia S. z klasy 7
wyróżnienie - Lena Z. z klasy 7

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom chętnie poznającym mitologiczny świat bogów, herosów i ludzi.

organizatorki: Lucyna Błeszyńska, Iwona Orłowska

Kontakt

 • 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
 • (+48) 881 211 042 
 • http://sosw.torun.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pon - Pt 8:00 - 15:00

Ważne linki

Strona została sfinansowana ze środków NEXERY

logo sponsora - przejscie na strone


Nasze przedszkole

 przejscie na strone przedszkola