"Chce być zrozumiany przez innych..."

Afazja rozwojowa to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka.
Osoby te pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i normy intelektualnej
mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy.
Afazja spowodowana jest uszkodzeniem określonych struktur mózgowych.

wszystkie prace plastyczne

W Korczaku od 01.10.2023 do 30.10.2023 zorganizowany został Plastyczny Konkurs Logopedyczny "Chce być zrozumiany przez innych…" - Dzień Osób z Afazją Rozwojową. Jego uczestnikami byli uczniowie BS I stopnia oraz SPDP. Uczniowie wykonywali prace plastyczne - plakaty, które ilustrowały zaburzenie mowy jakim jest afazja.

Celem konkursu logopedycznego było przedstawienie problemu afazji w taki sposób, aby móc zrozumieć z jakimi trudności taka osoba się zmaga…

Dodatkowym elementem pracy było wkomponowanie napisu, hasła plakatu: Afazja. Uczniowie w czasie tworzenia pracy plastycznej zapoznali się z charakterystycznymi cechami afazji. Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali nagrody i dyplomy.

Galeria nagrodzonych prac:
I miejsce - Katarzyna M. klasa Id BS I stopnia
II miejsce - Katarzyna O. klasa Id BS I stopnia
III miejsce - Angelika I. klasa IIIB SPDP

Miejsce 1 2 3

Wyróżnienia:
Krzysztof W. klasa Ia BS I stopnia
Antoni P. klasa IIa BS I stopnia
Kamil J. klasa Ic BS I stopnia
Adrian M. klasa IIB SPDP
Angelika N. klasa Ia BS I stopnia
Wiktoria K. klasa IIIb BS I stopnia

Wyroznienia

Gratulujemy wygranym!

Opracowała:
Anna Pawluczuk