Fragmenty utworów Janusza Korczaka, omawianych na lekcjach języka polskiego, zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych w klasach 4-8 S.P., czytane były na głos przez uczestników Konkursu Głośnego Czytania, który odbył się w naszej szkole 26 kwietnia 2024r.
Uczniowie ćwiczyli, w szkole oraz w domu, czytanie na głos wybranych fragmentów utworów: Król Maciuś I, Kajtuś Czarodziej, Szkoła, aby podczas konkursu przeczytać wybrane teksty poprawnie, wyraźnie, płynnie, bez pomyłek, z odpowiednią intonacją, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne: przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania.
14 uczniów zaprezentowało swoje umiejętności czytelnicze ukazujące efekty samodzielnej pracy nad brzmieniem i modulacją swego głosu, aby zaciekawić słuchaczy swoim czytaniem i wzbudzić zainteresowanie dalszym losem bohaterów książki.
Najładniejszej interpretacji tekstu dokonali i tym samym nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I miejsce - Manuel T. - uczeń klasy 5A
II miejsce - Jagoda B. - uczennica klasy 8A
III miejsce - Wanessa N. - uczennica kl.6Ab

Wyróżnienia:
Weronika G. - uczennica klasy 6
Łukasz G.-R. - uczeń klasy 6Aa
Szymon B. - uczeń klasy 6Ab
Rafał J. - uczeń kl.7A

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak rzetelne, staranne i odpowiedzialne przygotowanie się do konkursu, bowiem głośne czytanie wymaga od każdego poświęcenia czasu, ćwiczeń, powtórzeń, zrozumienia treści, pracy nad koncentracją uwagi, oswojenia się ze swoim głosem i przełamania tremy podczas występu przed publicznością.

Nagrodzonym uczniom i wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do czytania książek i poznawania ciekawych historii ich bohaterów.

organizatorzy: Marzanna Suda, Hanna Wyszogrodzka, Lucyna Błeszyńska, Iwona Orłowska