W bieżącym tygodniu, w klasach 4-8 szkoły podstawowej przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych poświęconych naszej Planecie – Ziemi. Inspiracją zajęć jest Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia. „Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która - według organizatorów Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym dobrem” – źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Ziemi 
Zajęcia te wpisują się w ekologicznego na eko-challenge pn. „Podejmij wyzwanie o natury dbanie” organizowany przez Szkołę Leśną na Barbarce. Nasze działania polegają na:

 1. Recykling i segregacja śmieci:
 • Organizacja systemu segregacji odpadów w szkole.
 • Zachęcanie uczniów do oddzielania odpadów i wyrzucania ich do odpowiednich pojemników.
 • Udział w akcjach recyklingowych i zbiórkach surowców wtórnych.
 1. Sadzenie drzew i roślinność na terenie szkoły:
 • Organizacja akcji sadzenia drzew i roślin.
 • Dbanie o zieleń szkolną i regularne podlewanie roślin.
 1. Oszczędzanie energii:
 • Edukacja dotycząca oszczędzania energii elektrycznej.
 • Wyłączanie świateł i sprzętów elektronicznych po opuszczeniu pomieszczeń.
 • Używanie energooszczędnych źródeł światła i sprzętów.
 1. Promowanie transportu publicznego i jazdy rowerem:
 • Zachęcanie uczniów do korzystania z komunikacji publicznej lub jazdy rowerem do szkoły.
 • Organizacja kampanii promujących ekologiczne formy transportu.
 1. Oszczędzanie wody:
 • Informowanie uczniów o znaczeniu oszczędzania wody.
 • Naprawa przeciekających kranów i spłuczek w szkole.
 • Wdrażanie praktyk oszczędnego zużycia wody.
 1. Korzystanie uczniów z poidełka w szkole zamiast wody w butelkach.
 2. Udział w akcjach ekologicznych:
 • Organizacja wolontariatu przy sprzątaniu terenów, parków czy plaż.
 • Promowanie aktywności mających na celu ochronę środowiska.
 1. Edukacja ekologiczna:
 • Wprowadzenie zajęć z zakresu ochrony środowiska do programu nauczania.
 • Zorganizowanie prezentacji, wykładów czy warsztatów dotyczących problematyki ekologicznej.

 1. Monitoring środowiska:
 • Utworzenie grupy monitorującej jakość powietrza, wody itp.
 • Raportowanie i analiza danych dotyczących środowiska wokół szkoły.

Poprzez te działania społeczność szkolna może aktywnie przyczyniać się do ochrony środowiska, zmniejszając emisję szkodliwych substancji i promując świadomość ekologiczną wśród uczniów oraz otoczenia szkolnego. Tak dbamy o naszą Matkę Ziemię.

Organizatorki: Aleksandra Zach, Iwona Orłowska, Alicja Wolter