Zasady dobrego zachowania - wychowania

Dnia 5 października 2021 r. roku zostało przeprowadzone szkolenia dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia na temat „Zasad dobrego zachowania - wychowania”. Miały one na celu wdrażanie u uczniów nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych, propagowanie właściwych wzorców zachowań, podniesienie kultury osobistej.

PRZEBIEG SZKOLENIA:

  1. Zapoznanie uczniów z tematem i celem szkolenia.
  2. W czasie prezentacji omawianie zagadnień:
    • przypomnienie zwrotów grzecznościowych oraz zasad ich stosowania w życiu codziennym - wyjaśnienie znaczenia zasad dobrego zachowania
    • zrozumienie określenia dobre maniery
    • wyjaśnienie słowa grzeczność
  3. Obejrzenie filmu „23 zasady dobrego wychowana”.
  4. Test - udzielanie odpowiedzi przez uczniów na pytania do omawianych treści.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w szkoleniach.