Rok korczakowski.
Wycieczka SPdP do Warszawy "Śladami Janusza Korczaka".