Sprawozdanie z zajęć z ramach projektu „Eksperci w swojej branży” – grupa krawcy i hotelarze

W październiku (grupa: krawcy) i listopadzie (grupa: hotelarze) podjęła się wolontariatu w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.
Nasza praca polegała na segregacji i układaniu ubrań w auli przeznaczonych na rzecz uchodźców z Ukrainy.
W ramach tych zajęć rozwijaliśmy kompetencje kluczowe z obszaru komunikacji interpersonalnej oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. Uczestnicy uczyli się współpracy w zespole, kreatywności, poznali możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego w pożyteczny sposób.
Po zakończonej pracy był czas na hod dogi i spacer. Uczestnicy zadeklarowali chęć współpracy w przyszłości już poza projektem.

Opracowała: Bogumiła Mazur