14 maja (wtorek) – język polski o godz. 9.00 (egzamin z języka polskiego trwa 180 minut)
15 maja (środa) – matematyka o godz. 9.00 (egzamin z matematyki  trwa 150 minut)
16 maja (czwartek) – język angielski o godz. 9.00 (egzamin z języka obcego trwa 135minut)

Uczniowie klas 8,  w dniach egzaminu, przychodzą do szkoły na godz. 8:15 i w sali 200 będą oczekiwać na wejście do sal egzaminacyjnych.

Dla klas 1-7 w tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych. 

Ważna informacja!
Uczniowie biorący udział w egzaminie wiedzą, że:

  • jest zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (urządzeń wyposażonych w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z Internetem),
  • do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:
    • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),
    • w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę,
  • zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych,
  • zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły,
  • o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.