Uzależnieniom mówię NIE

Dnia 29.09.2021 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, które poprowadziła pani pedagog Barbara Kopczyńska.

Plan warsztatów:

  1. Zapoznanie z tematyką zajęć.
  2. Mechanizm uzależnienia.
  3. „Dlaczego ludzie stosują używki?” – praca w grupach.
  4. Praca w grupach - 3 osobowe, w których jedna osoba o coś prosi, do czegoś namawia, zadaniem drugiej jest natomiast asertywna odmowa, trzecia osoba pełni rolę obserwatora mającego ocenić, czy zachowanie faktycznie było asertywne.
  5. Podsumowanie/Ewaluacja: Quiz o uzależnieniach oraz krzyżówka.