Sprawozdanie z akcji "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”

Sprawozdanie z akcji "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”

W bieżącym roku szkolnym „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia” wpisał się w realizację projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Akcja odbyła się w naszym Ośrodku już po raz siódmy, w ramach XIII edycji ogólnopolskiej kampanii. Koordynacją przedsięwzięcia zajęli się nauczyciele zespołu kucharsko - cukierniczego: Elżbieta Wielich, Renata Janicka, Jolanta Ulatowska. W organizację i przeprowadzenie akcji włączyli się nauczyciele Branżowej Szkoły I stopnia, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Podstawowej. Kampania ogólnopolska została zaplanowana w terminie :16 - 23.10.2021r. Większość zadań zrealizowano w w/w czasie, jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid – 19 część działań została zaplanowana w terminie bliskim akcji ogólnopolskiej, co umożliwiło zaangażowanie większej ilości uczniów. Tydzień chleba w naszej placówce odbył się w terminie 11 - 22.10.21r oraz 28.10.21r., a jego uczestnikami byli uczniowie wszystkich szkół wchodzących w skład KPSOSW.
Przedsięwzięcie miało na celu wzbogacenie wiedzy uczniów na temat tradycji związanych z chlebem, technik sporządzania chleba na zakwasie i jego zdrowotnych właściwości oraz popularyzowanie zasad zdrowego żywienia. Uczniowie uczestniczyli w następujących działaniach:

 1. Prelekcja filmów na temat chleba, wykonanie prac plastycznych, wystawa pt. „Chleb i jego znaczenie”
  Podczas godzin wychowawczych uczniowie wszystkich szkół naszego Ośrodka uczestniczyli w projekcji filmów, których tematyka odnosiła się tradycji związanej z chlebem, jego sporządzania i walorów zdrowotnych, a także różnorodnych możliwości wykorzystania chleba, co uwrażliwiało odbiorców na problem marnowania pieczywa i zachęcało do właściwego gospodarowania tym produktem. Treść filmów stanowiła temat pogadanek przeprowadzonych podczas lekcji wychowawczych. Uczniowie zainspirowani poruszaną tematyką pod opieką nauczycieli wykonali plakaty, które zostały zaprezentowane w szkole w formie wystawy pt. „Chleb i jego znaczenie”. Autorzy prac plastycznych otrzymali wyróżnienia i upominki.
 2. Zajęcia muzealne Upiecz się nam chlebie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
  Zajęcia dostosowane były do wieku odbiorców i odbyły się w dwunastoosobowych grupach uczniów zarówno ze szkoły BS I stopnia oraz SP.
  Uczestnicy poznawali podstawowe rodzaje zbóż, tradycyjne sposoby pozyskiwania i obróbki ziarna oraz zwyczaje ludowe towarzyszące wypiekowi chleba, a także bajkę, przysłowia i zagadki z tym związane. Zobaczyli zabytkowy sprzęt do wypieku chleba: dzieżę, nieckę, koszyki do chleba oraz łopatę do obsługi pieca chlebowego oraz żarna i ich wykorzystanie do mielenia ziarna na mąkę. Zajęcia zakończyły się degustacją chleba.
 3. Quiz wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz wiedzy o dobrym chlebie.
  Konkurs w formie zabawy odbył się podczas wybranych przerw śródlekcyjnych odpowiednio dla uczniów SB I st., i SPdP oraz dla SP. Wydarzenie pozwoliło na wspólne aktywne spędzenie czasu wolnego w gronie społeczności uczniów.
 4. Aktywne przerwy strefa zdrowia.
  Celem przeprowadzenia zajęć sportowych było zachęcenie młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej na co dzień i wskazanie na nią jako podstawowy warunek utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. Uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego mieli możliwość wykonywania różnorodnych ćwiczeń ruchowych.
 5. Wypiek chleba na zakwasie.
  Podczas zajęć praktycznych w zawodach kucharz, cukiernik uczniowie wypiekali chleby na zakwasie z różnymi dodatkami na podstawie własnych przepisów. Zwieńczeniem pracy uczniów była degustacja wypieczonego chleba w społeczności szkolnej, która odbyła się w dniu realizacji zajęć na temat: „ Rola śniadań w żywieniu – zdrowa kanapka na drugie śniadanie”.
 6. Zajęcia dla uczniów nt. „ Rola śniadań w żywieniu – zdrowa kanapka na drugie śniadanie”
  Zajęcia zostały przeprowadzone w grupach odpowiednio dla uczniów BS I st., SPdP oraz klas ósmych SP. Celem lekcji było propagowanie zasad racjonalnego żywienia, w szczególności wzbogacenie wiedzy uczniów na temat znaczenia i zasad sporządzania śniadań. Uczestnicy brali udział w pogadance na temat: Dlaczego warto jeść drugie śniadanie? oraz w pokazie dobrze skomponowanych śniadań. Następnie podczas przerwy śródlekcyjnej spożywali drugie śniadanie, komponując zdrowe kanapki pod opieką nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Mieli okazję przekonać się, że dobrze zbilansowane drugie śniadanie może być atrakcyjne, a jego spożywanie to odpoczynek i regeneracja sił przed kolejnymi lekcjami.
  W przygotowanie poczęstunku drugim śniadaniem, w ramach zajęć praktycznych zaangażowali się uczniowie zawodów kucharz i cukiernik.
  Plansza dydaktyczna wykorzystana podczas zajęć pt. Lekcja zdrowia została wyeksponowana w budynku szkoły.
 7. Wyjście do piekarni Carrefour.
  W zajęciach warsztatowych w piekarni na temat: Wypiek drobnych wyrobów piekarskich na zakwasie uczestniczyła kilkuosobowa grupa uczniów SB I st. Młodzież miała okazję włączyć się w proces produkcji ciasta chlebowego w warunkach przemysłowych. Uczestnicy doskonalili umiejętność formowania wyrobów oraz obserwowali ich wypiek.
  Działania zaplanowane w ramach akcji „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia” zrealizowano, tym samym założone cele przedsięwzięcia zostały osiągnięte.                                                                                                                                                                                             Za zespół Elżbieta Wielich