Stop uzależnieniom

Spotkanie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

W Kujawsko Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu, dnia 15.09.202 r. podczas zebrania z rodzicami odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Podczas spotkania policjanci uświadomili rodziców oraz prawnych opiekunów o konsekwencjach prawnych wynikających z nieprzestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Prelegenci apelowali do rodziców, że kontakt z narkotykami, dopalaczami to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia.