Najlepszego przyjaciela dzieci, człowieka żyjącego dla dzieci


Janusz Korczak – patron naszego Ośrodka - to postać niezwykła, zasłużona i godna naśladowania. Wszystko, co robił, robił z myślą o dzieciach. Za cel swojego życia obrał sobie walkę o ich dobro i gorąco pragnął dla nich szczęścia. Leczył, pisał, opiekował się, rozmawiał, przytulał i pocieszał, a nade wszystko mądrze kochał. Pomagał dzieciom szukać i zdobywać wiedzę, pomagał stawać się dojrzałymi ludźmi. Starał się tłumaczyć dzieciom, jak trudne i skomplikowane są sprawy dorosłych. Dorosłych uczył, jak kochać i rozumieć dziecko. Te prawdy życiowe są zawarte w jego złotych myślach, które w listopadzie wyszukiwaliśmy, odczytywaliśmy, poznawaliśmy, przybliżaliśmy, analizowaliśmy i recytowaliśmy wspólnie z uczniami klas 4-8 SP na zajęciach logopedycznych, informatycznych, rewalidacyjnych i polonistycznych.

1. Nie ma dzieci, są ludzie.
2. Nie ma dzieci w ogóle, są tylko dzieci konkretne. Pod jednaką odzieżą sto serc bije, a każde z nich – inna trudność, inna praca, inna troska i obawa.
3. Życzliwie i ufnie widzieć w dziecku człowieka.
4. Pozwól dziecku błądzić i radośnie dążyć do poprawy.
5. Chcesz zmienić świat, zacznij od samego siebie.
6. Nie wolno zostawić świata takim jakim jest.

Organizatorki:
Iwona Orłowska
Alicja Wolter
Hanna Wyszogrodzka
Aleksandra Zach