Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Publikacje

Twórczość Stanisława Lema w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
autor: Alicja Wolter, Lucyna Błeszyńska, Iwona Orłowska
Artykuł opublikowany w: Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy UczMy, IX - X 2022, Nr 4 (46)

Inspiracje w codziennej pracy nauczyciela w czasach edukacji na odległość
autor: Lucyna Błeszyńska, Iwona Orłowska, Alicja Wolter
Artykuł opublikowany w: Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy UczMy, I - II 2022, Nr 1 (43)

Zastosowanie kinesiologytapingu w fizjoterapii i terapii logopedycznej
autor: Dorota Wiśniewska - fizjoterapeuta w KPSOSW w Toruniu,
          Anna Pawluczuk - neurologopeda w KPSOSW Toruń

Lagoterapia - terapia i edukacja z udziałem królika
autor: Anna Pawluczuk - KPSOSW Toruń

Projekt edukacyjny „Cztery pory roku w plastyce i literaturze”
autor: Magdalena Maszudzińska-Frankowska, Marta Świtek, Sylwia Cichoracka, Anna Jakubaszek

Giętki język. Wierszyki i zagadki pomocne w terapii logopedycznej
autor: Aleksandra Sadowska-Krajewska

Zaburzenia słuchu a trudności szkolne
autor: Anna Pawluczuk - KPSOSW Toruń

Słuch a rozwój mowy
autor: Anna Pawluczuk - KPSOSW Toruń

Główka pracuje. Ćwiczenia stymulujące funkcje językowe u osób dorosłych
autor: Aleksandra Sadowska - Krajewska - KPSOSW Toruń

Mówię i rozumiem. Test do badania mowy osób dorosłych
autor: Aleksandra Sadowska-Krajewska - KPSOSW Toruń

Program zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu
w Branżowej Szkole I Stopnia

autor: Grażyna Kamińska, Aleksandra Sadowska-Krajewska, Karolina Troszyńska - KPSOSW Toruń

Rehabilitacja i wypoczynek nad morzem. Historia organizacji
turnusów rehabilitacyjnych w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu

autor: Ilona Waloch, Grażyna Kamińska - KPSOSW Toruń

Książeczka z ćwiczeniami logopedycznymi dla dzieci starszych
pt: „Wargi parskają i pięknie głoski wypowiadają”

autor: Aleksandra Sadowska-Krajewska - KPSOSW Toruń

Patriotyzm u dzieci i młodzieży
autor: Agnieszka Majewska - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Przykłady kształtowania patriotyzmu wśród młodzieży szkolonej

autor: Agnieszka Majewska - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
autor: Wioleta Łopatowska-nauczyciel w KPSOSW Toruń

Młody fachowiec na rynku pracy
autor: Kamila Wielewiecka - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Wpływ żywienia na nasze zdrowie
autor: Angelika Małkiewicz - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Książeczka logopedyczna
autor: Aleksandra Sadowska-Krajewska - KPSOSW Toruń

Savoir vivre dla każdego
autor: Agnieszka  Dziduch-Gręda -  KPSOSW Toruń

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce
autor: Agnieszka  Dziduch-Gręda -  KPSOSW Toruń

Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy
autor: Anna Pawluczuk  -  surdologopeda w KPSOSW Toruń

Lizbońska pracownia przyszłości - inspiracje
autor: Alicja Wolter  -  KPSOSW Toruń
Artykuł ten ukazał się również w: "UczMy. Kujawsko - Pomorski Przegląd Oświatowy",
Numer 1 (23) I-II 2018

Za pomocą wierszyków ćwiczymy prawidłową wymowę
autor: Aleksandra Sadowska-Krajewska  -  KPSOSW Toruń

Tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością
autor: Maria Kluz  - dyrektor KPSOSW Toruń

Charakterystyka zaburzenia słuchu a rozwój mowy
autor: Anna Pawluczuk  - surdologopeda w KPSOSW Toruń

Stawiamy na rekreację i sport
Wywiad z dyr. Marią Kluz, który ukazał się na stronie www Urzędu Marszałkowskiego

Usprawnianie komunikacji językowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako element trzeciorzędowej prewencji trudności szkolnych
autor: Lucyna Błeszyńska - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych poprzez włączenie jej w działalność wolontariacką
autor: Barbara Kopczyńska - pedagog w KPSOSW Toruń

Rozwiązywanie konfliktów  w rodzinie
autor: Barbara Kopczyńska - pedagog w KPSOSW Toruń

Przemoc w rodzinie
autor: Barbara Kopczyńska - pedagog w KPSOSW Toruń

Znaczenie głośnego czytania dzieciom
autor: Beata Skucińska - nauczyciel w KPSOSW Toruń
Fragment  pracy dyplomowej "Rola głośnego czytania w funkcjonowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dysfunkcją wzroku w przedszkolu"

Praca z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu
autor: Anna Pawluczuk  - logopeda w KPSOSW Toruń

1

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki