Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny           MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Rodzice List do Rodziców

Szanowni Rodzice

Dbając o dobre relacje pomiędzy Rodzicami, a szkołą utworzyliśmy konto mailowe Rady Rodziców. Ma ono służyć prezentowaniu, w szybki i bezpośredni sposób, Państwa oczekiwań wobec nauczycieli, kadry kierowniczej dotyczących wszystkich spraw szkoły.

Na podany niżej adres mailowy możecie Państwo przekazywać swoje opinie wraz z proponowanymi wnioskami na temat pracy naszej placówki. Czekamy też na Państwa ciekawe pomysły, które mogłyby uatrakcyjnić pobyt Państwa dzieci w szkole. Wszystkie pomysły i uwagi będą przekazywane Dyrektorowi Ośrodka i Nauczycielom.

Liczymy na aktywny udział Państwa w doskonaleniu organizacji pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i w środowisku lokalnym

e-mail Rady Rodziców:

rada.rodzicow@sosw.torun.pl

Pozdrawiamy

Katarzyna Januszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Wyrwas – Dyrektor Ośrodka

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki