Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny           MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Rodzice Egzamin zawodowy - sesja LATO 2022

Egzamin zawodowy

Uprzejmie informujemy o możliwości składania do sekretariatu deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji LATO 2022.

Uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2019 i kończą naukę w czerwcu 2022 mają obowiązek złożenia deklaracji w sekretariacie Ośrodka oraz przystąpienia do egzaminu w FORMULE 2019. Niezłożenie deklaracji i/lub nieprzystąpienie do egzaminu będzie skutkować nieukończeniem szkoły i powtarzaniem klasy trzeciej.

Ponadto uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach, mogą przystąpić do nieobowiązkowego egzaminu w FORMULE 2017.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla absolwentów z lat poprzednich pod warunkiem złożenia stosownej deklaracji.

 

 

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki