Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Rodzice

Strefa Rodzica

Nabór

Ogłoszenia

Punkt konsultacyjno - diagnostyczny

Stypendia

Zajęcia rewalidacyjne, terapie

--------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2002 r. istnieje możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły. Takie zajęcia będą odbywać się w wymiarze 2 godzin w tygodniu w reżimie sanitarnym (zgodnie z wytycznymi GIS). Obowiązkiem Rodziców/Prawnych Opiekunów lub pełnoletnich uczniów będzie zapoznanie się z „Procedurą Bezpieczeństwa na terenie KPSOSW w Toruniu na czas przywrócenia zajęć w okresie pandemii covid-19” oraz podpisanie wszystkich załączników. W tym czasie Ośrodek nie organizuje dowozów do szkoły oraz obiadów dla dzieci/uczniów. Informuję, iż wjazd na teren Ośrodka jest niemożliwy z uwagi na remont wjazdu głównego. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem dzieci w tego typu zajęciach proszę zgłosić ten fakt wychowawcom klas.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

 

--------------------------------------------------------

Do 24 maja 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość - Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja

--------------------------------------------------------

Harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów:

  • Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.
  • Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.
  • Egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia 2020 r.

Informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

--------------------------------------------------------

Uprzejmie informuję, iż zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka zawieszone są do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

--------------------------------------------------------

Pomoc w kryzysie

Szanowni Rodzice!!!

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa zapraszam osoby potrzebujące wsparcia do skorzystania z niżej podanych numerów telefonów oraz stron internetowych

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/linia-wsparcia-dla-osob-w-stanie-kryzysu-psychicznego

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/telefon-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy

Pedagog szkolny
Justyna Krakowiak

--------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej,

Informuję, iż egzamin ósmoklasisty w dniach 21-23.04.2020 r. nie odbędzie się. O kolejnym terminie zostaną Państwo poinformowani z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

--------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informuję, iż na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408, z 2011 r. Nr 161, poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140), oraz na podstawie uchwały nr 11/447/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

--------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice!

W dn. 30 marca – 1 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa przystępuje do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (angielskiego). Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

--------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r.; poz. 493) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu zadania realizowane przez Ośrodek będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tych dniach uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Nowoczesna technologia daje różne możliwości kształcenia. My, staraliśmy się wybrać dla Państwa taką formę prowadzenia zajęć, aby nauczanie było możliwe.

Dyrektor KPSOSW w Toruniu informuje, że:   więcej >>>

--------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w kraju niestety miałyby pracować bez zmian. Dlatego w dniu wczorajszym zwróciłam się z prośbą o wyrażenie zgody na odwołanie zajęć w naszej placówce do Marszała Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie §18 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z powyższym od dnia 16 marca do dnia 29 marca 2020 włącznie odwołuję w naszym Ośrodku wszystkie zajęcia więcej >>>

 

--------------------------------------------------------

Uwaga!
W związku z odwołaniem zajęć w Kujawsko - Pomorskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Toruniu zebranie z rodzicami z dnia 19 marca zostaje odwołane. Termin zebrania zostanie podany w późniejszym czasie.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

--------------------------------------------------------

Uwaga!
19 marca 2020 r. (czwartek) godz. 16.00
Serdecznie zapraszamy na ogólne zebranie z rodzicami, po którym odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

--------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice/Prawni opiekunowie

W dniu 2 marca 2020 r. rozpoczęła się rozbudowa naszej placówki.

Za wszystkie utrudnienia oraz niewygody bardzo przepraszamy.

Prosimy wszystkich rodziców/prawnych opiekunów o cierpliwość i wyrozumiałość.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do wychowów klas wszelkich uwag do organizacji pracy Ośrodka i dzielenia się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami.

Pamiętajcie, że wszystko to robimy dla naszych uczniów – Państwa dzieci.

Na czas remontu nie będzie możliwości wjeżdżania na teren Ośrodka.

Prosimy podwozić dzieci przed budynek główny i w jak najszybszym czasie odjechać autem, żeby kolejni Rodzice mogli zostawiać swoje pociechy w szkole.

Na naszej stronie internetowej www.sosw.torun.pl oraz na Facebook’u będziemy zamieszczać na bieżąco informacje dotyczące przebiegu prac.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

 

--------------------------------------------------------

Bezpłatny Punkt Konsultacyjny w KPSOSW

Uwaga!

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 marca 2020 roku zawieszamy działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w naszym Ośrodku.

Jest to podyktowane rozpoczynającą się modernizacją i rozbudową naszej placówki.

Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego zostaje wznowiona natychmiast po zakończeniu remontu.

Przepraszamy za niedogodności.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

--------------------------------------------------------

W dniu 6 marca 2020 roku (piątek) w godz.15.30-17.30 w Internacie (sala 74) zorganizowane są bezpłatne konsultacje i diagnozy logopedyczne dla osób ze środowiska lokalnego. więcej >>>

 

--------------------------------------------------------

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Toruniu zostały zorganizowane bezpłatne badania słuchu wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych, WWRD oraz uczniów. więcej >>>

 

--------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice, 27.01.2020r. o godz. 17:30

w Przedszkolu Niepublicznym Gucio Integracyjne w Toruniu odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.

Będzie można podzielić się swoim doświadczeniem, wysłuchać doświadczeń innych rodziców podyskutować nt.  terapii, nauki i spędzania czasu wolnego ze swoim dzieckiem.

Zapraszamy serdecznie

Zespół Przedszkola Niepublicznego Gucio Integracyjne w Toruniu
KPSOSW w Toruniu

--------------------------------------------------------

Uwaga!
22 stycznia 2020 r. (środa) godz. 16.00
Serdecznie zapraszamy na ogólne zebranie z rodzicami, po którym odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

przerwa

--------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. trwa przerwa świąteczna. W tych dniach nie będą organizowane zajęcia dla uczniów.

Natomiast w dniach 2 i 3 stycznia 2020 r. istnieje możliwość przeprowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych), w związku z powyższym prosimy o udzielenie wychowawcom oddziałów przedszkolnych lub wychowawcom klas informacji, czy jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach świetlicowych w w/w dniach.

Proszę o udzielenie informacji najpóźniej do dnia 18 grudnia 2019 r.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

--------------------------------------------------------

Zebranie z rodzicami
6 listopada 2019 r., godz. 1600
Serdecznie zapraszamy!
--------------------------------------------------------

Uwaga!
Zebrania IPET w Szkole Branżowej I Stopnia oraz SPdP    więcej >>

--------------------------------------------------------

Uwaga!
10 września 2019 r. zebranie z rodzicami

- 16.00 spotkanie ogólne - sala nr 40 szkoła
- 16.30 spotkania z wychowawcami klas
Serdecznie zapraszamy!

--------------------------------------------------------

Regulamin dowożenia uczniów do Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu

--------------------------------------------------------

Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością

Od 1 czerwca w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta można pobierać i składać wnioski o wydanie Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością.

O kartę mogą ubiegać się:

  1. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 16 r. ż. i ich opiekunowie

  2. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku od 16 r. ż. Do 18 r.ż. i ich opiekunowie

  3. Osoby powyżej 18 r.ż. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  4. Osoby powyżej18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie.

--------------------------------------------------------

 

Dobra książka w Internecie

--------------------------------------------------------

"Rodzina w Centrum 2" - druga edycja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy.    więcej >>

--------------------------------------------------------

 

Bezpieczeństwo w sieci - prezentacja opracowana przez pedagoga szkolnego

--------------------------------------------------------

 

Dlaczego warto czytać dzieciom książki

--------------------------------------------------------

 

Zestaw podręczników - Szkoła Branżowa I - 2018-2021 (zalecane do zakupu)

Zestaw podręczników - Szkoła Branżowa I - 2018-2021

--------------------------------------------------------

NOWA LOKALIZACJA  PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

Od 1.01.2018 r.  punkt konsultacyjny będzie znajdował się w Bibliotece Pedagogicznej (zamiast dawnej siedziby PPP przy ul. Prostej).

Zapraszamy do korzystania z punktów - to sposób na uzyskanie wsparcia rodzica, czy nauczyciela w krótkim czasie, bez oczekiwania, bez rejestrowania.

Mapka dojazdu do nowej siedziby

--------------------------------------------------------

3  2  1

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki