Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny        MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Branżowa Szkoła II stopnia

Branżowa Szkoła II stopnia

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. W BS II stopnia jest realizowana druga kwalifikacja wyodrębniona w tym zawodzie: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Równocześnie z kształceniem zawodowym realizowane jest kształcenie ogólne przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego.

Absolwent BS II stopnia podczas nauki zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy:

  • oceniania jakości żywności,

  • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

  • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

  • wykonywania usług gastronomicznych,

  • ekspedycji potraw i napojów.

Nauczy się także organizowania i prowadzenia usług gastronomicznych, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Absolwent powinien zdobyć umiejętności aktywnego zachowania na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pisania biznesplanu.

.

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki