Kontrast: kontrast domyślny kontrast czarno-biały kontrast zółto-czarny           MAPA STRONY

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Jubileusz 50-lecia SOSW Konferencja Jubileuszowa

Konferencja Jubileuszowa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu obchodzi w 2014 roku jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Rok jubileuszowy jest obchodzony w placówce w  sposób szczególny. Obchodom towarzyszy szereg imprez  okolicznościowych ukazujących bogate doświadczenia placówki oraz jej szeroką działalność.

3 grudnia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się Konferencja Jubileuszowa. Honorowy patronat nad uroczystością objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska. Konferencja była okazją do spotkania się i uczczenia Złotego Jubileuszu w gronie pierwszych nauczycieli Ośrodka, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki, kultury, edukacji, duchownych i innych wyśmienitych gości, którzy od wielu lat wspierają wszelkie działania i inicjatywy podejmowane w szkole. Honorowym gościem był Tadeusz Badurek - pierwszy dyrektor placówki.

Konferencję rozpoczęło przedstawienie przygotowane przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pt. „Gdyby każdy miał po cztery jabłka” niosące przesłanie akceptacji drugiego człowieka.

W imieniu społeczności szkolnej gości powitała Maria Kluz - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Chwilę później głos zabrał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki kierując do zebranych wiele ciepłych słów. Następnie wystąpił Ryszard Bober - Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Janusz Pleskot – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Najważniejszym punktem spotkania była niezwykle wzruszająca chwila, czyli wręczenie statuetek „Przyjaciel Dzieci Ośrodka”, osobom, które od lat wspierają wszelkie działania szkoły, dzieląc się sercem, wiedzą, talentami i umiejętnościami.

Statuetki otrzymali:

  1. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  2. Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

  3. Tadeusz Badurek, pierwszy dyrektor placówki

  4. Ks. Prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

  5. Ewa Grobelska, Prezes Fundacji „Daj Szansę”

  6. Henryk Miłoszewski, Prezes Miejskiego Oddziału PTTK w Toruniu

Następnie Dyrektor Maria Kluz wraz z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w obecności proboszcza parafii św. Józefa o. Wojciecha Zagrodzkiego, dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

W dalszej części konferencji głos zabrali dr hab. Ditta Baczała i dr hab. Jacek Błeszyński, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w skłaniającym do refleksji wykładzie pt. „Integracja, segregacja”. Wykład był wstępem do dyskusji, w której udział wzięli absolwenci i rodzice uczniów SOSW. Goście podzielili się z zebranymi swoimi doświadczeniami i wspomnieniami związanymi ze szkołą. Padło wiele ciepłych słów, pojawiły się łzy wzruszenia. Dawni uczniowie z sentymentem i humorem opowiadali o swojej drodze do zdobycia zawodu i znalezienia pracy.

Po części oficjalnej Dyrektor Ośrodka w imieniu „Szanownej Jubilatki” otrzymała wiele serdecznych życzeń, gratulacji, kwiatów i prezentów od zebranych gości.

Uroczystość zakończyła się urodzinowym tortem, a zaproszeni goście mieli okazję spróbować wypieków przygotowanych przez młodzież kształcącą się na kierunku kucharz, cukiernik w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „Radość tworzenia” przedstawiająca twórczość plastyczną dzieci i młodzieży z SOSW.

x

Media społecznościowe

      

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki