Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Szkoła Leśna oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej

 

Od 2001 roku ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. Koordynatorem współpracy jest Pani Aleksandra Zach, która jeszcze w latach poprzednich, przed powstaniem Ośrodka, współpracowała z Ogrodem Zoobotanicznym w Toruniu.
 

W każdym miesiącu odbywają się zajęcia edukacyjne dla uczniów naszego Ośrodka według wcześniej ustalonego harmonogramu. Zajęcia są wprowadzeniem do nowego materiału, czasami pełnią funkcję powtórzeniową i utrwalającą.

Istotna cechą tych zajęć jest fakt entuzjastycznego odnoszenia się uczniów do takiej formy zajęć. Efektem tej współpracy jest:

 1. rozbudzanie zainteresowań wielu uczniów tematyką przyrodnicza i problemami ekologicznymi

 2. poznawanie przyrody w terenie

 3. wykształcenie u uczniów umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności, punktualności, rzetelności

 4. pokazanie uczniom, że zdobywanie wiedzy i umiejętności może odbywać się w różnych warunkach i przybierać bardzo atrakcyjne poznawczo formy

 5. udział uczniów w wielu akcjach , kampaniach i konkursach ekologicznych organizowanych przez Ogród, zdobywanie nagród, dyplomów, a w ten sposób rozsławianie dobrego imienia naszego Ośrodka

Wzięliśmy udział w:

 • konkursach na zielnik z cyklu „Zielony pamiętnik” – zdobycie I miejsca

 • projekcie ochrony kasztanowców przed szkodnikiem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

 • kampanii - Europejski dzień bez samochodu

 • zwiedzaniu galerii sztuki przyrody

 • jesiennej kampanii ornitologicznej - "Toruński ornitolog to ja”

 • projekcie „Czuję, widzę, dotykam, poznaję” – otrzymaliśmy certyfikaty Młodego Przyrodnika

 • projekcie „Poznać przyrodę, zrozumieć siebie”

 • edukacji ekologicznej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt

 

 

Od 2004 roku współpracujemy z Szkołą Leśną na Barbarce, która propaguje ideę ochrony środowiska i ekologicznego podejścia do życia. Zajęcia oparte są na bezpośrednim kontakcie uczniów z przyrodą. Taka forma kształcenia stymuluje do świadomej obserwacji i przyjęcia podstawy badacza przez uczestników zajęć.

W ramach współpracy wzięliśmy udział w:

 1. zajęciach przyrodniczo – edukacyjnych

 2. programie edukacyjnym bazy noclegowej na Barbarce

 3. akcji „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”

 4. cyklicznych konkursach na komiks Leśne historie

 5. Sprzątaniu Świata, ozdabianie i przekazywanie toreb papierowych do sklepów

 6. „Grzybobraniu na polanie”

Ad 2. W dniach od 12 do 14 maja 2008 roku uczestniczyliśmy w trzydniowym pobycie w bazie noclegowej na Barbarce.

       

24 uczniów pod opieką:

 • p. Aleksandry Zach

 • p. Renaty Rogowskiej

 • p. Alicji Wolter

wzięło udział w:

 • zajęciach przyrodniczo – ekologicznych: „Przyroda i historia Barbarki”, „Chcę żyć ekologicznie”, „Obserwacje ornitologiczne”

 • zajęciach sportowych pt. „Harce na Barbarce”

 • grach i zabawach integracyjnych: „Działajmy razem”

 • warsztatach artystycznych „Nie święci garnki lepią”, „Ekologiczna biżuteria”

 • ognisku z pieczeniem kiełbasek

Każdorazowo podsumowaniem zajęć są karty pracy dostosowane do poziomu intelektualnego oraz rozwojowego uczniów, stopnia ich świadomości ekologicznej oraz indywidualnych życzeń nauczycieli.

Wielowątkowość poruszanych zagadnień oraz optymalizacja metod nauczania powoduje, iż uczeń ma możliwość dogłębnego poznania i zrozumienia procesów zachodzących w przyrodzie. Poprzez bezpośrednią obserwację, pracę w zespole oraz zabawę uczniowie poznają np. budowę lasu, rośliny, zwierzęta czy pracę leśników. Zajęcia zaplanowane są od 2 do 5 godzin z uwzględnieniem odpoczynku i rekreacji.

 

do góry

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki