Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Nabór Nabór SP Wymagane dokumenty

Komplet dokumentów kandydata do Szkoły Podstawowej

 1. Wniosek o przyjęcie do Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – załącznik nr 1.

 2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 3. Skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na etap edukacyjny.

 4. Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia dla kandydatów zamieszkałych w Toruniu - załącznik nr 2.

 5. Wniosek do Starostwa zgodnego z miejscem zamieszkania kandydata –
  załącznik nr 3.

 6. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko/uczeń posiada).

 7. Akt urodzenia (do wglądu).

 8. Świadectwo ukończenia ostatniej klasy w szkole podstawowej.

 9. Dwa zdjęcia.

 10. Oświadczenie rodzica o nauce religii, etyki lekcji wychowania do życia w rodzinie – załącznik nr 4.

 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5.

do góry

x

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki