Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Publikacje

 

Patriotyzm u dzieci i młodzieży
autor: Agnieszka Majewska -
nauczyciel w KPSOSW Toruń

Przykłady kształtowania patriotyzmu wśród młodzieży szkolonej

autor: Agnieszka Majewska - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
autor: Wioleta Łopatowska -
nauczyciel w KPSOSW Toruń

Młody fachowiec na rynku pracy
autor: Kamila Wielewiecka -
nauczyciel w KPSOSW Toruń

Wpływ żywienia na nasze zdrowie
autor: Angelika Małkiewicz -
nauczyciel w KPSOSW Toruń

Książeczka logopedyczna
autor: Aleksandra Sadowska - Krajewska
- KPSOSW Toruń

Savoir vivre dla każdego
autor: Agnieszka  Dziduch - Gręda
-  KPSOSW Toruń

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce
autor: Agnieszka  Dziduch - Gręda
-  KPSOSW Toruń

Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy
autor: Anna Pawluczuk  
surdologopeda w KPSOSW Toruń

Lizbońska pracownia przyszłości - inspiracje
autor: Alicja Wolter  
-  KPSOSW Toruń
Artykuł ten ukazał się również w: "UczMy. Kujawsko - Pomorski Przegląd Oświatowy",
Numer 1 (23) I-II 2018

Za pomocą wierszyków ćwiczymy prawidłową wymowę
autor: Aleksandra Sadowska - Krajewska  
-  KPSOSW Toruń

Tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością
autor: Maria Kluz  - dyrektor KPSOSW Toruń

Charakterystyka zaburzenia słuchu a rozwój mowy
autor: Anna Pawluczuk  - surdologopeda w
KPSOSW Toruń

Stawiamy na rekreację i sport
Wywiad z dyr. Marią Kluz, który ukazał się na stronie www Urzędu Marszałkowskiego

Usprawnianie komunikacji językowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako element trzeciorzędowej prewencji trudności szkolnych
autor: Lucyna Błeszyńska - nauczyciel w KPSOSW Toruń

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych poprzez włączenie jej w działalność wolontariacką
autor: Barbara Kopczyńska - pedagog w KPSOSW Toruń

Rozwiązywanie konfliktów  w rodzinie
autor: Barbara Kopczyńska - pedagog w
KPSOSW Toruń

Przemoc w rodzinie
autor: Barbara Kopczyńska - pedagog w
KPSOSW Toruń

Znaczenie głośnego czytania dzieciom
autor: Beata Skucińska -
nauczyciel w KPSOSW Toruń
Fragment  pracy dyplomowej "Rola głośnego czytania w funkcjonowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dysfunkcją wzroku w przedszkolu"

Praca z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu
autor: Anna Pawluczuk  - logopeda w
KPSOSW Toruń

1

do góry

x

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki