Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ogłoszenia Wnioski o pomoc zdrowotną

 

Nowe załączniki do wniosków o pomoc zdrowotną

W zawiązku z obowiązującymi regulacjami prawnymi dot. RODO, informuję, że nauczyciele oraz nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, składają wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc zdrowotną, podłączając do wniosku:

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą – składający wniosek wypełnia w 1 egzemplarzu.

INFORMACJA w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą – składający wniosek wypełnia w 2 egzemplarzach.

Wraz ze składanymi przez nauczyciela oraz nauczyciela po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokumentami proszę bezwzględnie dołączyć 1 egzemplarz ZGODY oraz 1 egzemplarz INFORMACJI.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

do góry

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki