Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

 

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu  jest Samorząd Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego

Start Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr 4/2017/2018

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017/2018

Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie: przyznania świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.

Podstawa prawna:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Wnioski o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy składać do działu księgowości do pani Cecylii Suchorskiej najpóźniej na 1 dzień przed terminem przyznania środków.

§ 2

Zweryfikowane wnioski skierowane są do sekretariatu.

  § 3

Dyrektor rozpatruje wnioski 1 raz w miesiącu w terminach:

- 13 wrzesień 2017 r.

- 12 październik 2017 r.

- 16 listopad 2017 r.

- 14 grudzień 2017 r.

- 11 styczeń 2018 r.

- 08 luty 2018 r.

- 08 marzec 2018 r.

- 12 kwiecień 2018 r.

- 10 maj 2018 r.

- 14 czerwiec 2018 r.

Z decyzji przyznania środków w poszczególnych miesiącach sporządzany jest protokół.

§ 4

Decyzję w sprawie przyznania świadczeń ze środków ZFŚS podejmuje dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Ośrodka w terminie 3 dni od terminów wskazanych w §3.

§ 5

Fakt uzgodnienia przyznanych świadczeń ze środków funduszu potwierdzony jest podpisem przedstawiciela poszczególnych związków zawodowych na decyzji dyrektora Ośrodka.

§ 6

W razie niedotrzymania przez związki zawodowe 3 dniowego terminu na uzgodnienie decyzji dyrektora, traktuje się jako akceptację decyzji.

§ 7

Uzgodnienia decyzji dyrektora dokonywane będą w dziale księgowości.

§ 8

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Ośrodkowej  „Księdze zarządzeń”.

do góry

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki