Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Dodatkowe menu
Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Start Ogłoszenia

 

 

 

Terminy spotkań zespołu doradczego ZFŚS

 

 

Ś.P. Ewelina Karpińska
1997 - 2018

 

Nowe załączniki do wniosków o pomoc zdrowotną

 

Dodatkowe dni wolne w związku z organizacją roku szkolnego 2017/ 2018

 

ZARZĄDZENIE w sprawie przyznania świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS dla pracowników - załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów - załącznik nr 2

 

Ogłoszenie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu zaprasza do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w punktach konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia.

Terminy - zobacz

 

Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji

 

Pomoc zdrowotna

Przypominamy, iż do 30 września br. oraz 31 marca 2017 r. nauczyciele mogą składać wnioski na pomoc zdrowotną. Wynika to z regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego (Załącznik do Uchwały
Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.).

Zgodnie z art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 72 Karty Nauczyciela dotyczącego przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla Nauczycieli.

 

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki