Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Dodatkowe menu
Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Start Ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice,
w związku z pogotowiem strajkowym w szkołach i trwającymi rozmowami pomiędzy rządem, a stroną oświatowych związków zawodowych – informuję, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Gdyby doszło do porozumienia ww. stron STRAJK NAUCZYCIELI się nie odbędzie. Bardzo proszę śledzić bieżące informacje medialne i stronę www ośrodka.

Nie mniej jednak (zakładając „czarny scenariusz”) w związku z przewidzianym na dzień 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty organizowanym przez związki zawodowe, który odbędzie się również w naszym ośrodku, zwracamy się z prośbą do Państwa (rodziców i opiekunów) o wyrozumiałość i zrozumienie. Istnieje poważna obawa, że do strajku przystąpi w naszej szkole 94% nauczycieli (wynik z referendum), w związku z tym pracę świadczyć będzie mogło być może tylko kilkoro nauczycieli.

-------------------------------------------------------------

 
9 marca 2019 roku (sobota) w godz. 9.00-11.30
 bezpłatne konsultacje i diagnozy logopedyczne

-------------------------------------------------------------

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej
„KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI”

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu na spotkanie grupy wsparcia

-------------------------------------------------------------

Bezpłatny Punkt Konsultacyjny w KPSOSW

Wniosek do pobrania

-------------------------------------------------------------

 

Ś.P. Ewa Ludwiszewska

 

-------------------------------------------------------------

 

Terminy spotkań zespołu doradczego ZFŚS

 

-------------------------------------------------------------

 

Ś.P. Ewelina Karpińska
1997 - 2018

 

-------------------------------------------------------------

Nowe załączniki do wniosków o pomoc zdrowotną

 

Dodatkowe dni wolne w związku z organizacją roku szkolnego 2017/ 2018

 

ZARZĄDZENIE w sprawie przyznania świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS dla pracowników - załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów - załącznik nr 2

 

Ogłoszenie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu zaprasza do korzystania z porad psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców i nauczycieli w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży w punktach konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta Torunia.

Terminy - zobacz

 

Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji

 

Pomoc zdrowotna

Przypominamy, iż do 30 września br. oraz 31 marca 2017 r. nauczyciele mogą składać wnioski na pomoc zdrowotną. Wynika to z regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego (Załącznik do Uchwały
Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.).

Zgodnie z art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 72 Karty Nauczyciela dotyczącego przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla Nauczycieli.

 

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki