Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

 

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu  jest Samorząd Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego

Start Konkursy Ogólnopolski Konkurs promujący rzemiosło i kształcenie zawodowe

 

Ogólnopolski Konkurs promujący rzemiosło i kształcenie zawodowe
 

 

Cele konkursu

  1. zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym, promowanie rzemiosła,

  2. doskonalenie umiejętności pozyskiwania informacji o zawodach,

  3. przybliżenie  uczniom zagadnień związanych ze światem pracy,

  4. zwiększanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

  5. rozwinięcie wśród uczniów zainteresowań związanych z nowoczesnymi technikami multimedialnymi i umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

  6. kształtowanie poczucia własnej wartości, samodzielności, niezależności i pewności  siebie, szacunku dla pracy,

  7. stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

  8. doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

  9. podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego,

  10. promocja szkoły

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Ważne linki