Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

 

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu  jest Samorząd Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego

Start Konkursy Konkurs na prezentacje multimedialną

Regionalny Konkurs na prezentację multimedialną
„Mikołaj Kopernik – jego życie, odkrycia oraz epoka, w której żył”

Wyniki I edycji konkursu


Cele konkursu

  1. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycji narodowych.

  2. Rozwinięcie zainteresowania uczniów nowoczesnymi technikami multimedialnymi.

  3. Promocję szkoły w regionie.

  4. Włączenie się w obchody Roku Mikołaja Kopernika w naszym regionie.

Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów specjalnych zasadniczych szkół zawodowych naszego regionu.

  2. Prezentacja multimedialna powinna być wykonana w programie Microsoft PowerPoint (zapisana w wersji cyfrowej na nośnikach: płyta CD lub DVD).

  3. Prezentacja multimedialna (od 5 do 15 slajdów)  powinna zawierać informacje o życiu, działalności Mikołaja Kopernika na tle epoki w której żył.

  4. Autor lub autorzy ( nie więcej niż 4 uczniów )prezentacji powinni uwzględnić związki Mikołaja Kopernika z regionem kujawsko-pomorskim.

  5. Zgłaszający wypełnia/wypełniają kartę, zawierającą dane osobowe uczestnika/uczestników (załącznik nr 1 do Regulaminu).

  6. Zgłoszenie udziału  w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora Konkursu ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

Regulamin konkursu

Karta uczestnictwa (załącznik nr 1)

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Ważne linki