Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

 

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu  jest Samorząd Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego

Start Konkursy Najsprawniejszy w zawodzie kucharz

Międzyszkolny konkurs
Najsprawniejszy w zawodzie kucharz

Regulamin

Międzyszkolny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie..”     

Informacje organizacyjne

 1. Termin konkursu: 20 marca 2009 r.

 2. Miejsce konkursu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

 3. Przewidywany przebieg konkursu:

 • poczęstunek: 8.15 - 8.45 (s. 40)

 • powitanie, prezentacja gości i przedstawienie porządku turnieju: 8.45 - 9.00 (s. 40)

 • część teoretyczna: 9.00 - 9.45 (s. 40)

 • przejście do pracowni zawodowych: 9.45 - 9.50

 • wykonanie zadania praktycznego i ocena: 9.50 - 13.20 (s. 35 i 36)

 • poczęstunek: 13.30 - 14.00 (stołówka internacka)

 • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dyplomów: 14.00 - 14.30 (s. 40)

 • pożegnanie opiekunów i uczestników ok. 14.30

 1. Nagrody  dla uczestników:

 • nagrodami w konkursie są dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczniów oraz drobne upominki dla pozostałych uczestników.

 

koordynatorzy:
Renata Janicka
Beata Rozwadowska-Brążkiewicz
Angelika Małkiewicz

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Ważne linki