Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Konkursy Mistrz grafiki komputerowej

Wojewódzki Konkurs z Informatyki
Mistrz Grafiki Komputerowej

Regulamin XVI edycji konkursu - zobacz

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Laureaci poprzednich edycji konkursu:

Od 2004 roku organizuję w naszym Ośrodku Wojewódzki Konkurs z Informatyki -  Mistrz Grafiki Komputerowej. Konkurs pozwala wykazać się uczniom szkół specjalnych talentem i ekspresją malarską, oczywiście z wykorzystaniem graficznego programu komputerowego. Wiem, iż w edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ważne jest pobudzanie aktywności, stymulowanie do wysiłku, stwarzanie sytuacji umożliwiających odniesienie sukcesu. Dlatego też tematyka kolejnych edycji konkursu każdorazowo zintegrowana jest ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, z ważnymi wydarzeniami aktualnie dziejącymi się w szkole, w regionie, w kraju.

Celem kolejnych edycji konkursu jest:

 • wspólna zabawa z komputerem,

 • pogłębianie wiedzy dotyczącej tematyki aktualnej edycji konkursu,

 • popularyzacja programu graficznego Paint,

 • zdobywanie doświadczenia w rywalizacji z rówieśnikami.

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 7 do 24 lat.

Wykonane w macierzystych szkołach dwie prace graficzne (z każdego etapu edukacyjnego) przesyłane są drogą elektroniczną na specjalnie utworzone do celów konkursu konto pocztowe - sosw_torun@op.pl. Rozstrzygnięciem konkursu jest komisyjne wyłonienie najpiękniejszych, najciekawszych prac, które otrzymują zaszczytny tytuł Mistrza Grafiki Komputerowej dla każdego etapu edukacyjnego, tzn.

 • Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia SP

 • Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia GIMNAZJUM

 • Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia ZSZ

 • Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 • Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia ZESPOŁÓW EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH

Zebrane obserwacje, spostrzeżenia pozwalają sformułować wnioski, określić wymierne korzyści, które wynikają z organizacji konkursu.

WNIOSKI:

 1. Zainteresowanie konkursem przerosło moje najśmielsze oczekiwania.

 2. Nauczyciele, którzy nie zostali powiadomieni o konkursie, a dowiedzieli się o nim z naszej oficjalnej witryny www przysyłali e-maile z zapytaniem o możliwość wzięcia udziału w konkursie.

 3. Otrzymałam osobiste podziękowania: „Serdeczne pozdrowienia, oraz gratulacje z udanego pomysłu na ciekawy konkurs, który dał naszym wychowankom dużo radości i satysfakcji z pracy z komputerem”.

 4. Konkurs otrzymał bardzo pozytywne opinie także z uwagi na fakt, iż jest dedykowany również dla uczniów Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych. Okazuje się, że organizatorzy innych konkursów bardzo często po prostu zapominają o uczniach ZET, którzy nie mają możliwości twórczego wykazania się i rywalizacji z rówieśnikami.

Dzięki udziałowi w konkursie uczeń:

 • doskonali umiejętność posługiwania się programem graficznym Paint,

 • planuje i wykonuje pracę na określony temat,

 • dostrzega, jak piękne i ciekawe prace powstają za pomocą programu graficznego,

 • odnosi radość z osiąganych sukcesów,

 • nabiera pewności siebie, wierzy we własne możliwości twórcze.

Organizacja konkursu wzbogaca także moja wiedzę dotyczącą realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Dzięki temu zdobywam doświadczenie dotyczące:

 • planowania i organizacji pracy obejmującej swoim zasięgiem szkoły województwa Kujawsko - Pomorskiego,

 • przygotowania uczniów do rywalizacji z rówieśnikami,

 • weryfikacji umiejętności uczniów w bardziej prestiżowych przedsięwzięciach na forum całego województwa.

Wymierne efekty z realizacji konkursu odnosi również moja szkoła. Ideę konkursu, podsumowania kolejnych edycji umieszczam na naszej oficjalnej witrynie www. Nasz adres: http://www.sosw.torun.pl znany jest nauczycielom szkół, ośrodków przystępujących do konkursu. Znamy wzajemnie swoje adresy e-mail, dzięki którym komunikujemy się ze sobą:

 • wymieniamy doświadczenia,

 • udostępniamy opracowane karty pracy ucznia, czy prezentacje multimedialne, które wykorzystujemy na lekcjach informatyki,

 • dzielimy się wiedzą dotyczącą administrowania szkolną pracownią komputerową,

 • przekazujemy informacje na temat organizowanych konkursów, czy nowości z technologii informatycznych.

Tematyka kolejnych edycji konkursu:

I edycja (rok 2004) – z uwagi na fakt, iż patronem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu jest Janusz Korczak, za inspirację prac I edycji konkursu przyjęto słowa: Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie”.

II edycja (rok 2005) – rok 2004 został ogłoszony przez Parlament Europejski Rokiem Edukacji przez Sport. Tematyka prac plastycznych II edycji konkursu obejmowała sport oraz zasady fair play we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Była podsumowaniem licznych wydarzeń i imprez sportowych, które promowały wartości olimpizmu.

III edycja (rok 2006) - tematyka prac konkursowych dotyczyła wiedzy na temat znajomości własnych praw i obowiązków. W szkolnych programach nauczania problematyka ta wchodzi w zakres wielu przedmiotów. Konkurs był okazją do tworzenia takiego klimatu  w szkole, aby wiedza dotycząca praw i obowiązków ucznia mogła zostać poszerzona i utrwalona, a uczeń zachęcony do wyrażenia swojej opinii, formułowania poglądów, do swobodnej wypowiedzi w nieco innej, być może bardziej spontanicznej formie, jaką jest ekspresja plastyczna.

IV edycja (rok 2007) - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, promowanie zachowań jednoznacznie negujących przestępstwo, walkę z obojętnością społeczną na krzywdę drugiego człowieka.

V edycja (rok 2008) –promocja Torunia, przybliżenie historii miasta, które ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Nadesłane na konkurs prace były interesującą opowieścią o naszym wspaniałym mieście, o jego mieszkańcach i tradycjach.

VI edycja (rok 2009) – z uwagi na fakt, iż we wrześniu 2009 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Toruniu obchodził 45. rocznicę powstania - tematyka tej edycji konkursu ponownie dotyczyła osoby patrona naszego Ośrodka – Janusza Korczaka.

VII edycja (rok 2010) – w roku 2010 przypadała 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina, rok ten został ogłoszony przez Konferencję Generalną UNESCO Rokiem Chopinowskim. Konkurs był wspaniałą okazją do odidealizowania Chopina i pokazania go jako młodego człowieka, który miał swoje małe problemy, lubił spacery, słuchanie muzyki w karczmie, pierwsze miłości....

VIII edycja (rok 2011) – „Pieskie dole i niedole” - wykonywanie prac graficznych
o tej tematyce było wspaniałą okazją do rozmowy dotyczącej życia psów, otoczenia zwierząt oraz warunków w jakich one przebywają. Tematyka skłaniała do refleksji nad zwierzętami, nad ich losem. Służyła wyrabianiu właściwej etycznej postawy wobec zwierząt.

IX edycja (rok 2012) – w czerwcu byliśmy świadkami wielkiego sportowego wydarzenia – Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, oficjalnie UEFA EURO 2012. Wszyscy pragnęliśmy, aby to sportowe wydarzenie było czasem radości, przestrzegania reguł, szacunku dla przeciwnika. Dlatego też ta edycja konkursu o nazwie „Zasady fair play w życiu i sporcie” propagowała zachowania fair play, zasady czystej gry, którymi powinni kierować się nie tylko sportowcy ale i my wszyscy w życiu codziennym.

X edycja (rok 2013) – Każdy z nas ma marzenia, tęsknoty, które chce realizować, marzenia do których pragnie dążyć. Może nie dziś, nie jutro, ale kiedyś na pewno. Właśnie marzeniom poświęcona była ta wyjątkowa - jubileuszowa edycja konkursu pod nazwą Moje marzenia ...i ja.

XI edycja (rok 2014) –Już od przeszło 10 lat spotykamy się tworząc przepiękne prace graficzne z wykorzystaniem komputera. My nauczyciele wiemy, że technologia informacyjna stanowi integralną część współczesnej rzeczywistości, oddziałuje na wszelkie sfery ludzkiej działalności, stwarza wręcz nieograniczone możliwości w poznawaniu świata. Niestety TI, korzystanie z Internetu to nie tylko same korzyści lecz również rozmaite zagrożenia, o których mówimy naszym uczniom podczas zajęć. Dlatego też ta edycja konkursu poświęcona była właśnie bezpiecznemu korzystaniu z komputera, Internetu.

XII edycja (rok 2015) –edycja konkursu poświęcona była Polsce, naszej Ojczyźnie. "Kocham Polskę" - to zaproszenie do wykonywania prac graficznych, które były ilustracją historii, tradycji, wydarzeń i miejsc, które mogą zaszczepić w uczniach miłość do swojego kraju. To okazja do poznania postaci historycznych, bohaterów, z których możemy być dumni po dziś dzień.

XIII edycja (rok 2016) –edycja konkursu zainspirowana została stanowiskiem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który ustanowił rok 2016 w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Rokiem Dziedzictwa Chrztu Polski. Ta ważna, 1050 rocznica Chrztu Polski, to zaproszenie i inspiracja do wykonywania prac graficznych będących ilustracją historii, tradycji, wydarzeń i miejsc, które mogą zaszczepić w uczniach miłość do swojego kraju. To okazja do poznania postaci historycznych, bohaterów, z których możemy być dumni po dziś dzień.

XIV edycja (rok 2017) – Życzliwość, kultura osobista, tolerancja, miłość, poszanowanie drugiego człowieka, pomoc  słabszym – to pozytywne cechy, które składają się na nasz charakter. Ujawniają się w naszym zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu. Cechy te pomagają nam w życiu, są naszą wizytówką. Edycja konkursu była  doskonałą okazją do rozmów, do analizy naszego zachowania, do wykonywania prac graficznych promujących właściwe zachowanie. Zachowanie, które może być naszą wizytówką, które może być wzorem do naśladowania.

XV edycja (rok 2018) – „Wszystko dla Niepodległej” W związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. XV edycja konkursu była doskonałą okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie. Była okazją do wspólnych przemyśleń dotyczących naszej Ojczyzny, do umiłowania i pielęgnowania narodowej tradycji, kultury, języka.

XVI edycja (rok 2019) – „Dbamy o naszą planetę Ziemię” Bohaterką tegorocznej edycji konkursu była nasza planeta. Ziemia ulega ociepleniu szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości, a to za sprawą ogromnych ilości gazów cieplarnianych, które ludzie wypuszczają do atmosfery. Zalicza się tutaj spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu), jazdę samochodem i wycinkę lasów. Uczniowie wiedzą, że zmiany, jakich dokonujemy w jednym miejscu, mogą mieć wpływ na osoby żyjące po drugiej stronie świata. To, co robimy pozostawia długotrwały ślad, dlatego każdy z nas, przez dokonywanie odpowiednich wyborów i podejmowanie właściwych działań może pozostawiać mniejsze negatywne ślady i przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.

Organizator konkursu: Alicja Wolter

do góry

x

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki