Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
Początek roku szkolnego

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

14 stycznia - 25 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski - 15 kwietnia 2019 r.
(poniedziałek)

matematyka - 16 kwietnia 2019 r.
(wtorek)

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r.
(środa)

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r.
 (środa)

Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

Część językowa - 12 kwietnia 2019 r.
(piątek)

Teoretyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

18 czerwca 2019 r.
(wtorek)

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne w związku z organizacją roku szkolnego 2018/2019

Szczegółowy kalendarz SP i Gimnazjum

Szczegółowy kalendarz Branżowej Szkoły I Stopnia

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki