Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Informator Nasze Sprawy

 

Informator Nasze Sprawy redagowany jest w naszym Ośrodku od 2004 roku. Odbiorcami są zarówno uczniowie i rodzice, jak i nauczyciele. Pierwsze numery Informatora redagowane były przy udziale rodziców oraz doradcy metodycznego kształcenia specjalnego.

Obecnie zespól redakcyjny stanowi Pani Lucyna Błeszyńska i Pani Alicja Wolter.

 

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki