Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Rodzice

 

-------------------------------------------------------------

Bezpłatny Punkt Konsultacyjny w KPSOSW

Uwaga!

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 marca 2020 roku zawieszamy działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w naszym Ośrodku.

Jest to podyktowane rozpoczynającą się modernizacją i rozbudową naszej placówki.

Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego zostaje wznowiona natychmiast po zakończeniu remontu.

Przepraszamy za niedogodności.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

-------------------------------------------------------------

W dniu 6 marca 2020 roku (piątek) w godz.15.30-17.30 w Internacie (sala 74) zorganizowane są bezpłatne konsultacje i diagnozy logopedyczne dla osób ze środowiska lokalnego. więcej >>>

 

-------------------------------------------------------------

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Toruniu zostały zorganizowane bezpłatne badania słuchu wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych, WWRD oraz uczniów. więcej >>>

 

-------------------------------------------------------------

Drodzy rodzice, 27.01.2020r. o godz. 17:30

w Przedszkolu Niepublicznym Gucio Integracyjne w Toruniu odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.

Będzie można podzielić się swoim doświadczeniem, wysłuchać doświadczeń innych rodziców podyskutować nt.  terapii, nauki i spędzania czasu wolnego ze swoim dzieckiem.

Zapraszamy serdecznie

Zespół Przedszkola Niepublicznego Gucio Integracyjne w Toruniu
KP SOSW w Toruniu

-------------------------------------------------------------

Uwaga!
22 stycznia 2020 r. (środa) godz. 16.00
Serdecznie zapraszamy na ogólne zebranie z rodzicami, po którym odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

przerwa

-------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. trwa przerwa świąteczna. W tych dniach nie będą organizowane zajęcia dla uczniów.

Natomiast w dniach 2 i 3 stycznia 2020 r. istnieje możliwość przeprowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych), w związku z powyższym prosimy o udzielenie wychowawcom oddziałów przedszkolnych lub wychowawcom klas informacji, czy jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach świetlicowych w w/w dniach.

Proszę o udzielenie informacji najpóźniej do dnia 18 grudnia 2019 r.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor Ośrodka

-------------------------------------------------------------

Zebranie z rodzicami
6 listopada 2019 r., godz. 1600
Serdecznie zapraszamy!
-------------------------------------------------------------

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

-------------------------------------------------------------

Uwaga!
Zebrania IPET w Szkole Branżowej I Stopnia oraz SPdP   więcej >>

-------------------------------------------------------------

Uwaga!
10 września 2019 r. zebranie z rodzicami

- 16.00 spotkanie ogólne - sala nr 40 szkoła
- 16.30 spotkania z wychowawcami klas
Serdecznie zapraszamy!

-------------------------------------------------------------

Regulamin dowożenia uczniów do Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu

-------------------------------------------------------------

Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością

Od 1 czerwca w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta można pobierać i składać wnioski o wydanie Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością.

O kartę mogą ubiegać się:

  1. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 16 r. ż. i ich opiekunowie

  2. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku od 16 r. ż. Do 18 r.ż. i ich opiekunowie

  3. Osoby powyżej 18 r.ż. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  4. Osoby powyżej18 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie.

-------------------------------------------------------------

 

Dobra książka w Internecie

-------------------------------------------------------------

"Rodzina w Centrum 2" - druga edycja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy.    więcej >>

-------------------------------------------------------------

 

Bezpieczeństwo w sieci - prezentacja opracowana przez pedagoga szkolnego

-------------------------------------------------------------

 

Dlaczego warto czytać dzieciom książki

-------------------------------------------------------------

 

Zestaw podręczników - Szkoła Branżowa I - 2018-2021 (zalecane do zakupu)

Zestaw podręczników - Szkoła Branżowa I - 2018-2021

-------------------------------------------------------------

NOWA LOKALIZACJA  PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

Od 1.01.2018 r.  punkt konsultacyjny będzie znajdował się w Bibliotece Pedagogicznej (zamiast dawnej siedziby PPP przy ul. Prostej).

Zapraszamy do korzystania z punktów - to sposób na uzyskanie wsparcia rodzica, czy nauczyciela w krótkim czasie, bez oczekiwania, bez rejestrowania.

Mapka dojazdu do nowej siedziby

--------------------------------------------------------------

 

 

 

do góry

 

 

 

xx

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki