Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

 

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu  jest Samorząd Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego

Start Zajęcia pozalekcyjne Szkolne Koło Caritas

 

Szkolne Koło Caritas

W roku szkolnym 2013/2014 zostało powołane szkolne koło Caritas. Celem koła jest kształcenie uniwersalnych wartości moralnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwiane na drugiego człowieka oraz wspomaganie funkcji wychowawczych rodziny.
 

„Jestem widoczny, jestem bezpieczny”

 24.09.2013 r. grupa najmłodszych uczniów naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, klasy I - III, wzięła udział w akcji prewencyjnej Jestem widoczny, jestem bezpieczny   organizowanej przez Caritas Diecezji Toruńskiej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Policją, Strażą Miejską oraz Toruńską Grupą Ratownictwa PCK .

Jej celem było podniesienie poziomu świadomości dzieci w kwestii bezpiecznych zachowań na drodze oraz wykształcenie nawyku noszenia kamizelek odblaskowych.

Po oficjalnym powitaniu przez p. Annę Pławińską wszyscy uczestnicy dostali kamizelki odblaskowe i przystąpili do szkoleń.

  1. Uczniowie brali udział w spotkaniu z przedstawicielami Policji, na którym omawiane było bezpieczne poruszanie się po jezdni: pieszego, rowerzysty oraz użytkownika samochodu z uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej.

  1. Kolejnym etapem było praktyczne przećwiczenie przechodzenia przez ulicę z sygnalizacją świetlną.

  1. Wszyscy wzięli udział w Quizie dotyczącym ruchu drogowego. Otrzymali za odwagę słodki poczęstunek.

  1. Uczniowie uczestniczyli w pokazie pierwszej pomocy. Ochotnicy mogli poćwiczyć na manekinach resuscytację osoby dorosłej oraz resuscytację małego dziecka.

  1. Strażnicy miejscy również przypomnieli zasady poruszania się po drodze.

  1. Na zakończenie  wszyscy otrzymali ciepły posiłek.


Opiekun szkolnego koła Caritas: Barbara Kopczyńska

Wychowawcy: Joanna Beęben,
Beata Skucińska

do góry

x

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki