Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

CO ZROBIĆ, BY DZIECKO MOGŁO BYĆ OBJĘTE ZAJĘCIAMI WCZESNEGO WSPOMAGANIA W KPSOSW W TORUNIU?

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia w Ośrodku jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

W Ośrodku rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka oraz wniosek o skierowanie dziecka do placówki.

x

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Ważne linki