Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

 

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu  jest Samorząd Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego

Start Ośrodek Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

FORMY I METODY PRACY Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Terapia obejmuje elementy różnych programów oraz wykorzystuje  różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem. Najczęściej wykorzystywane to:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Konstruowanie Indywidualnego Programu dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością na podstawie dokonanej oceny rozwoju

 • Metody i formy stymulacji sensorycznej

 • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

 • Metoda behawioralna dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

 • Diagnoza globalna PEP-R profil psychoedukacyjny

 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego Terapeutycznego

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi

 • Biofeedback

 • Terapia ręki

 • Logopedia

 • Surdologopedia

 • Oligofrenopedagogika

 • Surdopedagogika

 • Rehabilitacja ruchowa

 • Terapia pedagogiczna

x

Masz pytanie?

Zadzwoń,
udzielimy na nie odpowiedzi.

56 654 47 78

 

Ważne linki