Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Branżowa Szkoła I Stopnia


Znajdziesz nas na Facebooku

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dając im możliwość nabycia kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania przyszłego zawodu.

Nasza szkoła stara się podążać za trendami na rynku pracy, oferując kształcenie w najbardziej poszukiwanych zawodach.


Obecnie proponujemy kształcenie w cyklu trzyletnim w następujących zawodach:

OFERTA EDUKACYJNA 2018-2019
3 LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Co ciekawego dzieje się  pracowniach krawieckich? 

W bieżącym roku szkolnym krawcy z klasy II i III przygotowują na wiosnę pokaz mody. Od września intensywnie pracują nad asortymentem odzieżowym, który szyją na własne wymiary. Po przejrzeniu żurnali z modą dokonali wyboru modeli podkreślających atuty ich sylwetki i urody. W wyborze kierowali się również aktualnymi trendami mody. Uczniowie zaplanowali czynności niezbędne do wykonania zadania, sporządzili wykaz maszyn, urządzeń i przyborów krawieckich, wybrali materiał i dodatki krawieckie. Obecnie uczniowie wykonują asortyment:

 • koszule męskie z krótkim i długim rękawem,

 • spodnie męskie,

 • spodnie damskie,

 • bluzka damska,

 • żakiet,

 • spódnica.

Grupa krawców z klasy pierwszej przeszła już przez podstawowe ćwiczenia w zakresie szycia ręcznego i maszynowego. Uczniowie organizują stanowiska pracy ręcznej, maszynowej i do prasowania oraz obsługują maszyny wieloczynnościowe, również komputerowe.  W następnej kolejności przejdą do ćwiczeń typu: wykańczanie podkroju pach, odszywanie kieszeni, wszycie zamka.

Uczniowie w ramach zajęć praktycznych dokonują naprawy i przeróbek odzieży własnej i kolegów, koleżanek z grupy internackiej. Prace te dotyczą, np. wymiany zamka, skrócenia spodni, spódnicy, zwężenia nogawek spodni, wyprasowania odzieży, itp.

Nauka zawodu odbywa się w pracowniach i salach warsztatowych na terenie Ośrodka, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w zaprzyjaźnionych instytucjach.

Po ukończeniu nauki uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W szkole uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia rewalidacyjne, których zadaniem jest usprawnianie i pomoc uczniom w osiąganiu lepszych wyników. Oferujemy zajęcia:

 • dydaktyczno-wyrównawcze

 • korekcyjno-kompensacyjne

 • logopedyczne

 • gimnastykę korekcyjną

 • zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii

 • arteterapię

 • inne formy wynikające z potrzeb uczniów

W szkole nauka odbywa się w nowoczesnych salach dydaktycznych, pracowniach warsztatowych i komputerowych z dostępem do Internetu. Posiadamy salę gimnastyczną, siłownię, boisko szkolne. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach pozalekcyjnych, dostosowanych do ich zainteresowań (zajęcia komputerowe, sportowo – rekreacyjne, warsztaty artystyczne, warsztaty cukierniczo-kucharskie, małe formy teatralne, kółka przedmiotowe). Organizujemy wycieczki rekreacyjne i naukowe, turnusy rehabilitacyjne.

Na festynach i imprezach okolicznościowych uczniowie prezentują swoje prace i wyroby, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie współorganizują dyskoteki i bale. Organizowane są wyjścia do kina i teatru, na wystawy i koncerty.

Uczestniczymy w konkursach i zawodach organizowanych przez inne placówki, niejednokrotnie zajmując miejsca na podium.

W szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, opiekę medyczną, w tym gabinet stomatologiczny. Zatrudnieni w Placówce nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

  Dalsze informacje: nabór

do góry

x

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki