Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek
 Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Ośrodek Zespoły Edukacyjno - Terapeutyczne

x

W naszym Gimnazjum uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się w zespołach edukacyjno – terapeutycznych przez 3 lata. Praca w 8 osobowych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia i dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb i możliwości. Każdemu uczniowi opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny oraz dokonuje się systematycznego monitorowania postępów dziecka.

W zespołach edukacyjno – terapeutycznych realizowane są następujące zajęcia:

  • funkcjonowanie w środowisku

  • plastyka

  • technika

  • muzyka z rytmiką

  • wychowanie fizyczne

 

Ponadto każdy uczeń ma możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych: usprawnianie technik szkolnych, logopedia, arteterapia, muzykoterapia, hipoterapia oraz pomocy pedagogiczno - psychologicznej W zespołach edukacyjno – terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego.

Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych. Zapewniamy również naszym podopiecznym uczestnictwo w imprezach kulturalnych na terenie miasta. Organizujemy wycieczki na toruńską starówkę, do kina, teatru Baj Pomorski, do Muzeum Piernika, Domu Kultury, Aeroklubu Pomorskiego, itp. Wyjeżdżamy również poza Toruń, np. do Nadleśnictwa w Cierpiszewie na grzybobranie połączone z pieczeniem ziemniaka przy ognisku, do Szkoły Leśnej na Barbarkę, do Ciechocinka. Corocznie uczniowie uczestniczą w 2-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym nad morzem.

Włączamy się aktywnie do udziału w imprezach integracyjnych i konkursach na terenie Ośrodka. Nasi uczniowie są laureatami konkursów plastycznych, sportowych, warcabowych.

Zespoły edukacyjno – terapeutyczne dysponują świetnie wyposażonymi pomieszczeniami dostosowanymi do realizacji zajęć edukacyjnych, informatycznych, gospodarstwa domowego i rekreacji.

Uczymy się, pracujemy i bawimy w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Uczniowie aktywnie włączają się do organizowania uroczystości klasowych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki. Obchodzimy również wspólnie swoje imieniny i urodziny obdarowując się własnoręcznie wykonanymi upominkami i przygotowując poczęstunek.

Nasi uczniowie po ukończeniu gimnazjum mają możliwość kontynuowania nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy w KPSOSW.

  Dalsze informacje: nabór

do góry

x

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki