Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Aktualności Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice!

W dn. 30 marca – 1 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa przystępuje do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (angielskiego). Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszystkie materiały (w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej (www.oke.gda.pl) w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały dla uczniów kl. 8 zostaną przesłane indywidualnie do każdego ucznia przez wychowawcę klasy!

Uczniowie – po otrzymaniu materiałów– rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania:

  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo);

lub

  • w pliku w edytorze tekstów.

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania wychowawcom klas, a ci przesyłają nauczycielom do sprawdzenia.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

do góry

x

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki