Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Aktualności Święto Nauczycieli w Korczaku

Święto Nauczycieli w Korczaku

14 października w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz inne osoby zaprzyjaźnione  z Ośrodkiem.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się apelem, podczas którego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na ręce Dyrektor Ośrodka p. Agnieszki Wyrwas. Część artystyczna przygotowana przez uczniów spotkała się z olbrzymim entuzjazmem wszystkich zebranych na sali. Młodzi wykonawcy otrzymali gromkie brawa za wykonanie utworu G.  Bregovica i K. Krawczyka „ Mój przyjacielu” z humorystycznym tekstem napisanym na potrzeby tej uroczystości:

„Nauczycielu, jesteś mi naprawdę bliski,

Nauczycielu, Ty pomagasz mi jak brat,

Dałeś pochwałę i serce całe,

Wiarę mi dałeś, choć sam nie miałeś,

Piątki nie dałeś…więc wpisałem sobie sam.”

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta Rada Pedagogiczna, podczas której wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni otrzymali nagrody Dyrektora Ośrodka. Po części oficjalnej była wspólna zabawa, w której zebrani rywalizowali ze sobą w konkurencjach z zakresu wiedzy szkolnej, sportowych m.in. w wyścigach rzędów na nartach 4-osobowych, w quizie muzycznym. Spotkanie zakończył konkurs „Zgadnij kto?”. Zadanie polegało na odgadywaniu przez drużyny, kto z zebranych jest na prezentowanych zdjęciach z dzieciństwa.

Dzień Edukacji Narodowej przeżyty we wspólnym gronie, w przyjaznej atmosferze daje energię do codziennej pracy z uczniami, motywuje do podejmowania kolejnych działań na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami.

do góry

x

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki