Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
 ale po to, abym ja działał i kochał

Janusz Korczak
 

Start Aktualności

 

 

Wizualizacja - modernizacja i rozbudowa KPSOSW w Toruniu - budowa przedszkola, basenu rehabilitacyjnego, placu zabaw, ścieżki rowerowej


Dzień Dziecka - 1 czerwca 2020 r.


Z okazji Dnia Dziecka wszystkim naszym Uczniom małym i dużym życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu.
Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy

Opiekunowie Samorządu Ośrodka


Biblioteka Ośrodka informuje


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
W przyszłym tygodniu planujemy zwrot podręczników i książek do biblioteki. Poniżej zamieszczam wszystkie ważne informacje.


 

Szanowni Państwo,


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2002 r. istnieje możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły. Takie zajęcia będą odbywać się w wymiarze 2 godzin w tygodniu w reżimie sanitarnym (zgodnie z wytycznymi GIS). Obowiązkiem Rodziców/Prawnych Opiekunów lub pełnoletnich uczniów będzie zapoznanie się z „Procedurą Bezpieczeństwa na terenie KPSOSW w Toruniu na czas przywrócenia zajęć w okresie pandemii covid-19” oraz podpisanie wszystkich załączników. W tym czasie Ośrodek nie organizuje dowozów do szkoły oraz obiadów dla dzieci/uczniów. Informuję, iż wjazd na teren Ośrodka jest niemożliwy z uwagi na remont wjazdu głównego. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem dzieci w tego typu zajęciach proszę zgłosić ten fakt wychowawcom klas.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor KPSOSW


Szanowni Państwo,


informuję, iż na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408, z 2011 r. Nr 161, poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140), oraz na podstawie uchwały nr 17/702/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka do dnia 24 maja 2020 r.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor KPSOSW


Informacja


Do 24 maja 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość - Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja


Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja


Najpiękniejsze biblioteki świata

 


Harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów


  • Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.

  • Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.

  • Egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia 2020 r.

Informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020


Informacja


Uprzejmie informuję, iż zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka zawieszone są do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor KPSOSW


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia 2020 r.


23 kwietnia na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Kto i kiedy zainicjował to święto? Od kiedy obchodzony jest dzień książki? Skąd pochodzi zwyczaj obdarowywania się w tym dniu książkami?

 


Propozycja pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w okresie epidemii


Szanowni Państwo, pragniemy przekazać ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu dot. pomocy udzielanej w okresie stanu epidemii.


 

Pomoc w kryzysie


Szanowni Rodzice!!!

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa zapraszam osoby potrzebujące wsparcia do skorzystania z niżej podanych numerów telefonów oraz stron internetowych

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/linia-wsparcia-dla-osob-w-stanie-kryzysu-psychicznego

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/telefon-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy

Pedagog szkolny
Justyna Krakowiak


Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej,


informuję, iż egzamin ósmoklasisty w dniach 21-23.04.2020 r. nie odbędzie się. O kolejnym terminie zostaną Państwo poinformowani z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

Agnieszka Wyrwas
Dyrektor KPSOSW


xxxxxx


5  4  3  2  1

do góry

x

Media społecznościowe

     

Budujemy przedszkole
Artyści w zawodzie

 

Jubileusz

 

Ważne linki